Nederland

KPMG Zorgthermometer 

Risicomanagement wordt vaak omschreven als een gemeenschappelijke, systematische en transparante aanpak voor de beheersing van de risico's door de gehele organisatie. Risicomanagement omvat het systematisch in kaart brengen en het vervolgens systematisch bewaken van de risico's waarmee een organisatie wordt geconfronteerd.

De doelstellingen van het risicomanagement zijn:

 

 • Verbetering van de effectiviteit van de toewijzing van de productiemiddelen;
 • Afname van verassingen door de toename van risico bewustzijn en begrip;
 • Verbetering van de strategische ontwikkeling;
 • Verbetering van investeringsbeslissingen;
 • Effectief reageren op de snel veranderende omgeving;
 • Verbering van de interne en externe transparantie.


Risicomanagement speelt een belangrijke rol in de sturing van organisaties. Voor het management is het uiteraard van belang te weten welke risico's zich kunnen voordoen, wat de kans is dat een dergelijk risico zich werkelijk voor zal doen en wat de gevolgen dan zijn.

Voor een toezichthoudend orgaan is het kennisnemen van een dergelijke analyse eveneens van groot belang. Alleen langs die weg kan de toezichthouder vaststellen dat acties zijn genomen op de meest belangrijke risico's.


In het kader van risicomanagement heeft KPMG een indeling gemaakt van de naar onze mening op dit moment meest prominente risico's voor zorginstellingen. Wij hebben ons hierbij mede gebaseerd op het INK-model en hanteren de volgende onderverdeling:

 

 • Strategie en beleid
 • Risicomanagement
 • Governance
 • Bestuursmodel
 • Wet- en regelgeving
 • Personeel
 • Informatie- en Communicatie Technologie
 • Investeringen en onderhoud
 • Financiering en kasstroommanagement
 • Wettelijk budget
 • Overige inkomsten
 • Inkopen, kosten en kostenmanagement
 • Begroting
 • Managementinformatie
 • Administratieve organisatie
 • Kwaliteitszorg
 • Juridische zaken
 • Fiscale zaken
 • Tevredenheid van personeel, cliënten en stakeholders
 • Resultaten

 

Op basis van deze gebieden heeft KPMG specifiek voor instellingen die activiteiten verrichten in de zorg de zorgthermometer ontwikkeld. In de zorgthermometer kunnen diverse vragen op het gebied van de hiervoor genoemde gedefinieerde risicogebieden beantwoord worden. De antwoorden op de vragen kunnen onderscheiden worden in een viertal categorieën welke worden weergegeven in de kleuren groen, geel, oranje en rood.

De kleuren betekenen het volgende:

 

 • groen = op hoofdlijnen goed
 • geel = niet op alle aspecten goed maar wel voldoende, c.q. belangrijke aandachtspunten zijn onderkend en er is een concreet plan voor verbetering
 • oranje = één of meer belangrijke aspecten zijn niet voldoende, dit is wel onderkend maar er is nog geen concreet plan ter verbetering
 • rood = één of meer belangrijke aspecten zijn niet voldoende, dit is intern niet onderkend


Na het invullen van de vragenlijst wordt zichtbaar in een zogenoemd "spinneweb-schema" op welke gebieden verbeteringen mogelijk zijn.


KPMG gebruikt de zorgthermometer onder meer voor nulmetingen bij nieuwe cliënten, quick scans en fusie- of due diligence onderzoeken.


Paragrafen van de thermometer kunnen ook in de tijd worden gevolgd, roulerend worden ingezet of worden gebruikt voor interne en externe benchmarking.

 

 

Contact

Wouter Bos, voorzitter Healthcare

 

 (020) 656 7428

 Wouter Bos

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u geïnteresseerd bent in deze tool kunt u contact opnemen met Wouter Bos, voorzitter Healthcare.