Nederland

Grensoverschrijdende samenwerking in de zorg 

Uitbreiding van de marktwerking in de zorg dwingt u om na te denken over de strategische positie van uw zorginstelling. Problemen die u hierbij tegenkomt zijn toenemende druk van concurrenten in de regio, concentratie in de markt voor zorgverzekeraars, technologische vernieuwingen op wereldschaal, een steeds veeleisender cliënt, druk op de prijzen voor ziekenhuisbehandelingen etc.

Voor zorginstellingen in de grensregio's kan het een aantrekkelijk alternatief zijn om bij het invullen en verwezenlijken van de strategische doelstellingen ook aan grensoverschrijdende samenwerking te denken.

KPMG hielp bij eerste grensoverschrijdende samenwerking in Europa…
Recentelijk ondersteunde KPMG twee academische ziekenhuizen in Nederland en Duitsland bij hun plannen om een grensoverschrijdende samenwerking aan te gaan. De beide partijen zagen de internationale samenwerking als de beste oplossing voor het verwezenlijken van hun strategische doelstellingen. Het ging hierbij om de wens:

 

 • Zorg van internationale klasse aan te kunnen bieden
 • Voldoende schaalgrootte te bereiken om een interessante partij voor onderzoek op topniveau te blijven
 • De concurrentie in de regio het hoofd te kunnen bieden
 • Op korte termijn synergievoordelen in het primaire proces te behalen en op langere termijn de mogelijkheden voor een volledige fusie te onderzoeken

 

… met grensoverschrijdende kennis
KPMG voerde een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. Aan beide kanten van de grens is gekeken naar de ziekenhuisorganisaties en de issues die bij grensoverschrijdende samenwerking een rol spelen. Het gaat om:

 

 • De ontwikkelingen in de markt voor ziekenhuiszorg in Europa en specifiek in Nederland en Duitsland
 • De ontwikkelingen binnen de beide ziekenhuisorganisaties op het gebied van personeel, IT en financiën
 • De marktpositie van de beide ziekenhuisorganisaties
 • De status van het personeel in geval van samenwerking
 • De wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg die een samenwerking mogelijk zouden kunnen maken of juist in de weg zouden kunnen staan
 • De strategische fit tussen de beide ziekenhuizen
 • Een businesscase voor de samenwerkingsplannen

Op basis van het onderzoek kondigden de beide partijen in juli 2008 aan de samenwerking daadwerkelijk aan te willen gaan, in eerste instantie door het gezamenlijk oprichten van een Europees hart- en vaatcentrum.

 

Contact

Sabine Brans

 

 (020) 301 0800

 Sabine Brans

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Mocht u zelf plannen hebben voor een grensoverschrijdende samenwerking dan willen wij u hierbij graag ondersteunen. Neem voor meer informatie contact met ons op.