Nederland

Fusieonderzoeken 

De laatste jaren bestaat er een blijvende tendens tot schaalvergroting in de gezondheidszorg. Motieven voor schaalvergroting kan zijn kwaliteit van zorg, betere bereikbaarheid, doelmatigere zorg. Eén van de mogelijkheden om deze schaalvergroting te realiseren is een fusie.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
Op het gebied van fusieonderzoek kan KPMG de volgende werkzaamheden verrichten:

 

 • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken met het oog op de fusie;
 • Begeleidingstrajecten;
 • Synergieonderzoeken;
 • Ondersteunen bij het vormgeven van de fusieplannen;
 • Begeleiden van overnames;
 • Waarderen van over te nemen partij;
 • Uitvoeren van due diligence onderzoeken/financiële onderzoeken;
  In onze rapportage melden wij de punten naar prioriteit zodat snel duidelijk is waar de grootste financiële risico’s liggen. Zaken die hierbij aan de orde komen zijn waardering van vastgoed in relatie tot financieringsstelsel, contractering door zorgverzekeraar/zorgkantoor, inzicht in kostprijzen, productieregistratie, salarisgebouw etc.
 • Fiscale onderzoeken;
 • Ondersteuning bij de concernvorming inclusief aandacht voor ICT.


 

  

Contact

Sabine Brans

 

 +31 (0)20 301 0800

 Sabine Brans

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sabine Brans.