Nederland

Fiscaliteit en gezondheidszorg 

Wat speelt er op fiscaal gebied in de gezondheidszorg?

BTW

 

 • BTW aspecten bij samenwerking met derden - advisering gericht op het beperken van de BTW druk
 • Medische vrijstelling BTW is in discussie


Vennootschapsbelasting

 

 • Externe stakeholders zullen leiden tot (meer) gevallen van belastingplicht
 • Vaker belastingplicht door het toestaan van een winstoogmerk


Loonbelasting en sociale verzekeringen

 

 • Zijn medewerkers in de thuiszorg al dan niet in dienstbetrekking
 • Worden op juiste wijze belasting en premies ingehouden over vergoedingen die volgens CAO moeten worden betaald?
 • Dienstbetrekking/VAR/aansprakelijkheid bij inhuur van derden
 • Verwerking van arbeidsvoorwaarden à la carte
 • Non-activiteitsregelingen/ontslag/sociaal plan en strafheffing art. 32aa Wet LB


Schenkings- en successierecht

 

 • Vrijstelling van schenkings- en successierecht bestaat alleen voor schenkingen aan en door instellingen, die de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) hebben
 • Gewijzigde voorwaarden per 1 januari 2008, zonder nieuwe aanwijzing geen vrijstelling mogelijk


Wat doet KPMG op fiscaal gebied in de gezondheidszorg?

 

 • Fiscale quick scan, gericht op optimalisering fiscale positie
 • Fiscale begeleiding van fusie- en reorganisatietrajecten (BTW, Vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, schenkingsrecht)
 • Voorkomen van belastingplicht vennootschapsbelasting
 • Beperking van risico's in sfeer loonbelasting en sociale verzekeringen


 

 

Contact

Vincent Dielwart

 

 (070) 338 2663

 Vincent Dielwart

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u benieuwd bent wat KPMG Gezondheidszorg voor u kan betekenen neem dan contact op met Vincent Dielwart.