Nederland

Financial Operations Processes 

Kan uw financiële functie verder worden geoptimaliseerd? Hoe hebben andere organisaties hun financiële functie ingericht? Welke verbeteringen zijn mogelijk en hoe worden deze het beste geïmplementeerd? KPMG biedt dat inzicht door middel van een 'industry best practices'.

Om een goede concurrentiepositie te behouden is een efficiënte en effectieve financiële functie van groot belang voor het financieel management van een organisatie. Door middel van de toepassing van industry best practices kan de efficiency worden verbeterd en hebben de controllers meer tijd voor betere financiële analyses en een proactieve ondersteuning van het lijnmanagement.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
In nauwe samenwerking met uw financiële team wordt aan de hand van een cijfermatige benchmark en een uitgebreide doorlichting van de gehele financiële functie vastgesteld welke industry of best practices geïmplementeerd kunnen worden en tot welke efficiency en kwaliteitsverbetering dit kan leiden.


De resultaten van deze analyse worden vervolgens in een workshop met uw finance team besproken en gevalideerd. Vervolgens wordt een implementatieplan opgesteld dat desgewenst ondersteund kan worden door KPMG. Onze jarenlange ervaring in diverse branches en organisaties stelt ons in staat nieuwe ontwikkelingen en better practises aan u voor te leggen en uw team te helpen bij de ontwikkeling van uw financiële functie naar finance excellence.

 

Contact

Maarten van Delft Westerhof, director KPMG Advisory

 

 +31 (0)20 656 8416

 Maarten van Delft Westerhof

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Delft Westerhof, director KPMG Advisory.