Nederland

Businessplanning en businesscases 

Marktwerking wordt binnen de zorgsector steeds verder doorgevoerd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat output steeds vaker de basis voor financiering vormt. Daarbij is recentelijk het stelsel van financiering van kapitaallasten herzien. De financiële risicostructuur verandert hierdoor ingrijpend.

Kernvraag voor stakeholders (denk aan verstrekkers van vreemd vermogen) is steeds vaker of investeringsvoorstellen een goede bedrijfseconomische onderbouwing hebben. Concreet kan het gaan om nieuwbouw, investeringen in nieuwe apparatuur, maar ook om reorganisaties en samenwerkingsinitiatieven.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG heeft als financieel expert zeer veel ervaring in het maken van businessplannen en businesscases. Wij combineren onze financiële kennis met onze ervaring in de zorgsector. KPMG ondersteunt zorginstellingen bij het aanbrengen van structuur in en het doorrekenen van hun investerings- en veranderingsplannen. KPMG kan helpen bij:

 

  • Het onderbouwen van de markt- en strategische potentie van een investeringsplan
  • Het doorrekenen van de businesscase
  • Het creëren van draagvlak voor uw investeringsplan binnen uw organisatie


 

 

Contact

Jos Holland

 

 (070) 338 2202

 Jos Holland

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Holland.