Nederland

Benchmarking 

De AWBZ sector is volop in beweging. Zorginstellingen staan voor een breed scala aan uitdagingen op het gebied van kwaliteit & efficiency, aantrekken van goed gekwalificeerd personeel, exploitatie van vastgoed en fusie en concernvorming.

Vanuit financieel perspectief doemt daardoor de vraag op, hoe reageren zorginstellingen op deze vraagstukken en wat betekent dit voor de financiële bedrijfsvoering?

Wat kan KPMG voor u betekenen?
Jaarlijks voert KPMG een analyse uit van de maatschappelijke en financiële trends die spelen in de AWBZ. In deze benchmark zijn de gegevens betrokken van 95 AWBZ instellingen, die samen EUR 6,2 miljard AWBZ zorg leveren. De 95 instellingen leveren de volgende subproducten van de AWBZ:

 

  • Intramurale Verpleging: 41 x
  • Intramurale Verzorging: 42 x
  • Thuiszorg/Extramurale V&V: 42 x
  • GGZ: 16 x
  • Gehandicaptenzorg: 32 x

Deze verdeling ligt in lijn met de landelijke verdeling binnen de AWBZ. 

 

Contact

Mariska van de Luur

 

 (020) 656 8345

 Mariska van de Luur

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u geïnterresseerd bent in de positie van uw instellingen binnen deze benchmark, dan kunt u contact opnemen met Mariska van de Luur.