Nederland

Aan de slag met DOT? 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is recent akkoord gegaan met het vereenvoudigde declaratiesysteem voor ziekenhuizen. In het kader van DBC's Op weg naar Transparantie (DOT) worden de huidige 30.000 diagnosebehandelingcombinaties (DBC's) die ziekenhuizen gebruiken vervangen door 4400 nieuwe DBC-zorgproducten.
Op deze manier moet de administratieve last worden verkleind en moet er een heldere onderhandelingstaal ontstaan tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars.
De overgang naar DOT's betekent voor ziekenhuizen veelal extra werk.

KPMG Gezondheidszorg heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd en kan ziekenhuizen ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe DBC-zorgproducten. Door het gebruik van een speciaal door KPMG ontwikkelde vragenlijst ontstaat tevens een goed beeld van de risico's bij de invoering van DOT voor elk ziekenhuis.

Meer informatie
Voor meer informatie over de invoering van DOT's binnen ziekenhuizen kunt u contact opnemen met Anna van Poucke, (020) 656 8595 of Sikko Bruinsma, (050) 522 3623.