Nederland

Jaarrekening- en interimcontrole  

Wij leveren audit- en direct aan audit gerelateerde diensten aan diverse cliënten. Deze zijn gehouden aan specifieke wet- en regelgeving en kiezen KPMG om zijn kennis op het gebied van verslaggevingsregels en kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorgzwaartebekostiging, kapitaallasten etc.

De dienstverlening van KPMG Audit bestaat uit de uitvoering van jaarrekening- en interimcontroles bij zorginstellingen en beleidsbepalers in de zorg.

 

KPMG Audit richt zich bovendien op het toetsen van financiële verantwoordingen ten behoeve van derden. Hierbij valt te denken aan de controle van de productieverantwoordingen voor de NZa, controle van nacalculaties, bouwafrekeningen, ESF-verantwoordingen, audits op DBC-tarieven etc.


Vanuit deze positie zijn de betrokken professionals echter ook uitstekend toegerust om een bredere vraagstelling te beantwoorden. Immers, verantwoordelijke functionarissen vragen zich regelmatig af of hun organisatie op de juiste weg is om haar doelstellingen te realiseren. Met KPMG als kritisch klankbord ontstaat een helder inzicht in de samenhang van strategie, bedrijfsrisico's en de implicaties voor de jaarrekening. Daar waar nodig schakelt zij ondersteuning in vanuit Advisory en/of Tax.

De komende periode zal met name de waardering van het vastgoed, gezien de ophanden zijnde wijziging in de financiering van zorginstellingen, grote implicaties kunnen krijgen op de stand van het eigen vermogen. Daarnaast is KPMG van mening dat structurele aandacht voor effectief risicomanagement cruciaal is voor de continuïteit van zorgorganisaties. Tot slot krijgen wij regelmatig vragen van belanghebbenden en toezichthouders betreffende vraagstukken op het gebied van governance.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina's van KPMG Plexus.

Contact

Margery Kuikman

 

 (070) 338 2297

 Margery Kuikman

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margery Kuikman.