Nederland

DBC's  

Voor een ziekenhuis lijkt de toekomst gevuld met onzekerheden. Zeker als het gaat om de ontwikkelingen met betrekking tot de DBC systematiek. Duidelijk is dat het B segment de aankomende jaren wordt uitgebreid. Onduidelijk is welke stappen er gezet gaan worden met het A segment. Minister Klink heeft besloten maatstafconcurrentie voorlopig niet in te voeren. Maar komt van uitstel afstel? En wat zou maatstafconcurrentie voor uw ziekenhuis betekenen? Duidelijk is wel dat met een in tweeën gedeeld A segment en een groter worden B segment er steeds meer nadruk komt te liggen op kostenbeheersing.

Ook wordt prestatiemeeting door middel van DBC's steeds belangrijker, zullen de kapitaallasten in de kostprijs van DBC's worden opgenomen en het bouwregime worden afgeschaft. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om na te denken over wat uw ziekenhuis in de toekomst nu wel en niet gaat doen (portfolioanalyse) en dat u steeds meer aandacht aan goed contractmanagement besteed. Beschikt u dan over voldoende instrumentarium om de juiste beslissingen te nemen? De DBC-systematiek stelt u ook instaat om uw interne sturingsmiddelen uit te breiden om zo verder te kunnen werken aan continue procesverbeteringen in uw ziekenhuis.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG kan u bij alle bovenstaande ontwikkelingen ondersteunen. Zo kunnen we u helpen door het kostprijsmodel van uw ziekenhuis te auditen en of te ondersteunen in de (verdere) ontwikkeling er van. Steeds vaker merken we dat ziekenhuizen de werking van hun kostprijsmodel verder willen inbedden in de planning en control cycli waardoor nuttige sturingsinformatie beschikbaar komt. Wij kunnen u hiermee helpen door u te ondersteunen in het (verder) inrichten van uw besturingsmodel. Daarnaast levert een goed kostprijsmodel uw ziekenhuis ook relevante informatie op voor de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Ook ondersteunen wij ziekenhuizen in hun vastgoedbeleid door waardebepalingen uit te voeren en een investeringsbeleid door te lichten. Ten slotte voeren wij ook veel financiële effectberekeningen uit en/of verrichten wij scenarioanalyses over vragen als wat betekend een uitbereiding van het B segment nu concreet voor mijn ziekenhuis?

Relevante links
www.kiesbeter.nl
www.dbc-onderhoud.nl
www.dbcggz.nl
www.nza.nl 
 

 

Contact

Linde Jacobs

 

 (020) 656 4356 

 Linde Jacobs