Nederland

Kostprijzen en costmanagement 

Transparantie is de afgelopen jaren binnen de gezondheidszorg een essentieel begrip geworden: kwaliteit van zorg is belangrijk maar ook het kunnen verantwoorden van kosten, dienstverlening en investeringen is aan de orde van de dag.

De "performance" van uw organisatie bepaalt het succes van uw organisatie en het is goed een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 

 • Welke diensten zijn winstgevend?
 • Welke combinatie van diensten haalt het meest optimale resultaat?
 • Waar zitten de "bottlenecks" in mijn organisatie?
 • Wat is mijn organisatie waard?
 • Op welke wijze zorg ik dat mijn kosten lager of mijn opbrengsten hoger worden?
 • Heb ik voldoende argumenten om in budgetonderhandelingen te krijgen wat ik behoor te krijgen gezien mijn dienstverlening?
 • Ben ik wel in control?
 • Welke financiële consequenties heeft de nieuwe bekostigingssystematiek voor mijn organisatie?

 

Costmanagement kan u ondersteunen om antwoord te krijgen op deze vragen. Costmanagement start bij het op een juiste manier verdelen van kosten naar producten en diensten en het berekenen van de kostprijs. Met costmanagement vergroot u uw sturingsmogelijkheden op operationeel en strategisch niveau.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG kan u ondersteunen bij uw costmanagement traject. U kunt hierbij denken aan:

 

 • Het ontwerp van een kostprijsmodel
 • De inrichting van het kostprijsmodel en inbedding in de organisatie
 • Dataverzameling, -validatie en -invoer van het kostprijsmodel
 • Costmanagement training (ook on-the-job)
 • Scenario-analyses
 • Inrichting dashboard voor sturingsinformatie: integratie kostprijsmodellen in financiële besturing van organisaties
 • Verdiepende kostprijs- en capaciteitsanalyses en vaststellen meerkosten


KPMG heeft ruime ervaring met costmanagement binnen ziekenhuizen, AWBZ-instellingen, ZBO's en agentschappen.

Relevante link

 

 

Contact

Sander den Hartog

 

 (020) 656 2423

 Sander den Hartog

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Bent u benieuwd wat KPMG Gezondheidszorg voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Sander den Hartog.