Nederland

Budgetschoning: een afweging tussen lokaal en landelijk  

Als gevolg van de uitbreiding van het B-segment wordt het ziekenhuisbudget verlaagd voor het aandeel van de ziekenhuiszorg waar vrije prijzen gelden. Hiervoor heeft de NZa een alternatieve wijze van budgetschoning uitgewerkt. Waar eerder de schoning op basis van lokale volumes vermenigvuldigd met landelijke DBC tarieven plaatsvond, kan dit jaar het schoningsbedrag volledig lokaal worden vastgesteld. Hiervoor dienen zorgaanbieders en zorgverzekeraars op lokaal niveau te onderhandelen over de hoogte van het instellingsbudget. KPMG kan helpen met het doorrekenen van de gevolgen van de schoning op uw budget.

Voor het ziekenhuis is het van belang om naast het instellingsspecifieke schoningsformulier dat u van de NZa ontvangt zélf een duidelijk beeld te hebben met welk bedrag uw budget in 2009 geschoond kan worden alvorens u het lokaal overleg voert.

Wanneer u niet in onderhandeling gaat, geldt het schoningsformulier van de NZa als definitieve schoning voor uw budget. In dit schoningsformulier wordt gebruik gemaakt van de landelijk gemiddeld kostprijzen per DBC. KPMG is van mening dat inzicht in de 'eigen' kostprijzen en een DBC-kostprijs-analyse (antwoord op de vraag: op welke DBC's maak ik ten opzichte van de landelijke tarieven een positief of negatief resultaat) onontbeerlijk is om gedegen het lokaal overleg in te gaan, temeer omdat er geen nacalculatie meer plaatsvindt.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG is expert op het gebied van uitvoeren van kostprijscalculaties en het verrichten van DBC-kostprijsanalyses. In voorgaande jaren hebben wij diverse ziekenhuizen geholpen met het doorrekenen van de 'schoningseffecten' op hun budget. 

 

 

Contact

Sander den Hartog

 

 (020) 656 2423

 Sander den Hartog

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u benieuwd bent wat KPMG Gezondheidszorg voor u kan betekenen, neem dan contact op met Sander den Hartog.