Nederland

Shared service centers (SSC) en outsourcing

 

Een niet te miskennen trend in de publieke sector is het met minder middelen realiseren van dezelfde of zelfs betere kwaliteit van dienstverlening. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden om deze uitdaging het hoofd te bieden, maar het maakt het voor organisaties wel noodzakelijk na te denken over de optimale inrichting van zowel de kernactiviteiten als de ondersteunende functies.

Nooit eerder zijn de overheid en de publieke sector geconfronteerd met zoveel verwachtingen, terwijl het beheer van deze uitdagingen een ongekende complexiteit kent. De effecten van een wankelende economie en de vraag naar meer verantwoording en transparantie hebben een grote impact op de gehele publieke sector:

  • publieke organisaties zien hun budgetten teruglopen;
  • terwijl zij worden geconfronteerd met aanvullende taken, zonder aanvullende financiering; en
  • tevens worden deze organisaties geconfronteerd met de gevolgen van achterstallige investeringen in infrastructuur en technologie.

 

Binnen deze context zijn overheden en andere publieke organisaties gedwongen te zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten, mogelijkheden in kaart te brengen kosten te verminderen en middelen te genereren om de infrastructuur te moderniseren, terwijl grote kapitaaluitgaven worden vermeden. Ze zijn hoofdzakelijk belast met het realiseren van wat onmogelijk ... mogelijk lijkt. Toch zien we tegenwoordig al verschillende trends en initiatieven, die invulling geven aan de noodzaak om meer met minder te doen.


Huidige trends en initiatieven
Het huidige beeld van de publieke sector laat zien dat velerlei trends en initiatieven zich in de afgelopen periode hebben gemanifesteerd om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Zo signaleert KPMG, onder andere, de volgende ontwikkelingen:

 

 

Dergelijke trends en initiatieven hebben bijgedragen aan een toenemende focus van publieke organisaties op ‘kwantificering’ van resultaten. Dit uit zich niet alleen in het inzichtelijk maken van kosten, maar ook van prestaties, effecten van sturing en het gebruik van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).


Het voorgaande kan gerust beschouwd worden als een ingrijpende verandering voor publieke organisaties. Waarbij de uitgangspunten en oplossingen voor iedere individuele organisatie zullen verschillen. Vanuit deze noodzaak voor maatwerk en de diversiteit van uitdagingen voor publieke organisaties, heeft KPMG ervoor gekozen haar dienstverlening te koppelen aan de ontwikkelingen in de markt.

 

De trend: “… concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de overheid” vraagt mogelijk om het inrichten van een zelfstandig shared services center. Gedegen besluitvorming hierover is echter niet mogelijk zonder een valide businesscase. Terwijl de betreffende organisaties mogelijk ook geconfronteerd worden met bezuinigingstaakstellingen, waardoor een verlaging van de administratieve lasten in deze ontwikkeling een ‘must’ is. Ten behoeve van een optimale ondersteuning van uw eigen verandervraagstuk hebben de experts van KPMG op het gebied van shared services, businesscases en administratieve lasten de handen ineen geslagen. Hierdoor zijn wij in staat u optimaal maatwerk te bieden en te ondersteunen bij de realisatie van de beoogde efficiëntievoordelen en kostenbesparingen. 

Onze visie

Het bundelen van krachten binnen of tussen publieke organisaties kan bijdragen aan .....

Onze aanpak

Onze dienstverlening is altijd specifiek afgestemd op verschillende fases: ontwerpen, implementeren, .....

Contactpersonen

 

Alexander Raaijmakers, director

 

 06 4600 1875

 Alexander Raaijmakers

 

 

Michiel Aalders, senior manager


 06 2036 3439

 Michiel Aalders