Nederland

Controle en risicobeheersing: beheersing en transparantie 

Uw uitdaging: in control zijn en blijven
Hoe behaalt u uw doelstellingen? Bent u daarmee in control? Hoe kunt u reputatieschade voorkomen?


Organisaties in de publieke sector moeten als geen ander voldoen aan wet- en regelgeving. De maatschappij verwacht voorbeeldgedrag en de publieke organisatie kan zich geen reputatieschade permitteren. Om naar buiten toe een betrouwbare partner te zijn, is het zaak dat uw interne organisatie in control is. Hiervoor hebt u in eerste instantie inzicht nodig in mogelijke risico’s die uw organisatie loopt. Actieve beheersing daarvan houdt uw organisatie vervolgens blijvend in control. KPMG kan u hierbij adviseren en ondersteunen.

Zo helpen wij u
Hieronder treft u een aantal oplossingen die u kunnen helpen op het gebied van controle en risicobeheersing. 

Risicomanagement
Uw organisatie in control, dat is het doel van risicomanagement. Daarnaast helpt risicomanagement bij het realiseren van strategische en operationele doelstellingen door het continu inventariseren, beoordelen, analyseren en beheersen van de belangrijkste risico's. KPMG biedt u expertise voor het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, operationele en financiële risico's. 

‘Sturen op vertrouwen, daar zit winst"
Wim Touw – partner Public Sector

 

Audit
Meer en meer stellen wet- en regelgeving eisen en randvoorwaarden aan publieke organisaties. De rol van Internal Audit of Operational Audit is daarbij steeds essentiëler voor het topmanagement. KPMG geeft advies over de inrichting van en ondersteuning bij de uitvoering van Internal Audits. De dienstverlening richt zich zowel op de strategische vraagstukken van Internal Audit als op operationele support, waarbij wij voor u of samen met u audits oppakken. 

 

Duurzaamheid 
De gespecialiseerde adviesgroep Sustainability van KPMG helpt publieke organisaties bij het ontwikkelen en operationaliseren van strategieën op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, water, maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere duurzaamheidsthema’s. En bij het verantwoorden over en verifiëren van duurzaamheidsprestaties. 

Vertrouw en heers
Sturen op vertrouwen. Daar zit veel winst in. Met de juiste mensen op de juiste plaats kun je de nodige regels overboord gooien en de regeldruk verminderen. KPMG heeft veel casestudies uitgevoerd waaruit blijkt hoe je vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid bevordert. Leiderschap is hierin een rode draad. Aan de hand van onze “trust rules”-benadering kunnen we overheidsorganisaties helpen een cultuuromslag te maken. KPMG helpt u om integriteit daadwerkelijk levend te krijgen in uw organisatie door het opstellen van beleid en procedures maar vooral ook door aansprekende trainingen en metingen.

Contact

Contact

Paul Dijcks, partner Advisory


 (070) 338 2126

 Paul Dijcks

Feature image

Wim Touw, partner Audit


 (070) 338 2176

 Wim Touw