Nederland

 

Wij zien dat de afgelopen jaren het gebruik van businesscases in het publieke domein sterk is toegenomen. De druk op de overheidsfinanciën zorgt voor het besef dat efficiëntie belangrijk is voor een betaalbare toekomstbestendige overheid. De relatief eenvoudige besparingen zijn bij veel organisaties reeds doorgevoerd.

Dit maakt dat de volgende stap naar een efficiëntere inrichting vaak ingrijpend is voor de organisatie en het personeel. Hoewel vooraf vaak wel een beeld wordt geschetst van de verwachte besparingen uit de verandering, blijkt dit achteraf niet altijd een bewaarheid te zijn. Doordat bestuurders zo verantwoord mogelijk onderbouwde besluiten willen nemen, ontstaat meer en meer vraag naar goede beslissingsondersteuning. De meest gebruikte vorm hiervoor is een businesscase waarin vooraf zo goed mogelijk wordt gekeken naar de potentiële effecten van het gewenste organisatieontwerp, met als doel inzichtelijk te maken of de verwachte efficiencywinsten werkelijk gerealiseerd kunnen worden.


In algemene zin ondersteunt een businesscase een organisatie in het gefundeerd nemen van een beslissing. Het instrument wordt binnen de publieke sector steeds meer ingezet, bijvoorbeeld bij beslissingen tot het al dan niet opschalen van bedrijfsvoeringstaken of het automatiseren van werkprocessen. De toegevoegde waarde van de businesscases is echter sterk wisselend. Er zijn nog steeds overheidsorganisaties die beslissingen baseren op een ‘hoog over’-inschatting (‘bierviltje’) of zelfs een onderbouwing achterwege laten. Tegelijkertijd hanteren andere organisaties, in het bijzonder bij infrastructurele trajecten, een meer verfijnde businesscase met continue monitoring van de realisatie.

De inhoud en de vorm van de businesscase zijn dan ook sterk afhankelijk van uw organisatie en de gevraagde besluitvorming. KPMG zal zijn dienstverlening hier altijd volledig op afstemmen, waarbij wij benadrukken dat het van belang is niet alleen de financiële maar ook de kwalitatieve effecten, de context en de risico’s van de gevraagde besluitvorming in beschouwing te nemen.

Onze visie

In onze visie is een goede businesscase een instrument dat het management in staat stelt gefundeerde beslissingen te nemen op basis van .....

Onze aanpak

Wij stemmen onze dienstverlening af op uw specifieke verandervraag en de fase van .....

Contactpersonen

 

Michiel Aalders, senior manager


 06 2036 3439

 Michiel Aalders 

 

Wesley Willemse, adviseur

 

 06 5120 5156

 Wesley Willemse

Publicatie

Businesscases in de publieke sector: committeren aan een harde ondergrens
Compact 2010 4e editie (21-25)

Businesscases zijn er in velerlei vormen en maten en kennen binnen de publieke sector een sterk wisselende kwaliteit en toepasbaarheid. Niet langer volstaan de ‘hoog over’-indicaties die na besluitvorming in de lade verdwijnen.

Lees verder