Nederland

SEPA migratie: Verlenging van duale periode tot 1 augustus 2014 

Donderdag 9 januari 2014 heeft de Europese Commissie (hierna: EC) voorgesteld de deadline voor de SEPA-implementatie met een half jaar uit te stellen tot 1 augustus 2014. In Nederland hebben banken inmiddels verklaard dat zij tot 1 augustus nog betalingen verwerken als deze in het oude formaat worden aangeboden. We verduidelijken de nieuw ontstane situatie en de mogelijke impact op organisaties.

SEPA (Single Euro Payments Area) is een Europese standaard met als doel de Europese betaalmarkt en het transactieverkeer (girale betalingen) te harmoniseren. De gehele Eurozone gaat met dezelfde type betaalproducten (overschrijvingen en incasso's), via een XML-standaard en met gebruikmaking van het IBAN-nummer betalinsgverkeer uitvoeren. De ingangsdatum voor deze nieuwe EU-directive was vastgesteld op 1 februari 2014, met enkele uitzonderingen (waivers) in specifieke landen. De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan de bekendheid van SEPA en IBAN en zijn de banken en veel organisaties actief geweest met de implementatie. Sinds ruim een jaar bestaat er in de meeste eurolanden een duaal systeem. Dit betekent dat een organisatie op zowel de bestaande nationale betaalbestanden als de SEPA-standaarden betalingen kan aanbieden bij zijn bank voor verwerking. 

 

Verplichte migratie van de SEPA-standaarden per 1 februari 2014 betekent dat vanaf deze datum alleen betalingen in SEPA-standaarden verwerkt mogen worden. Het tempo van de implementatie lag in de Eurozone helaas te laag. Eind december was circa 70% van het aantal overschrijvingen in Europa in het SEPA-formaat (SEPA Credit Transfer). Voor incasso's werd slechts 30% aangeleverd en verwerkt in het SEPA-formaat (SEPA Direct Debit). Deze cijfers deden de EC besluiten om niet vast te houden aan de invoering per 1 februari 2014. Men vreesde dat er onbeheersbare situaties zouden ontstaan, doordat een deel van het betalingsverkeer mogelijk stokt. In het ergste geval zou het ertoe kunnen leiden dat organisaties en consumenten in directe geldproblemen komen.

 

Naar aanleiding van de teleurstellende cijfers heeft de EC voorgesteld om de deadline een half jaar uit te stellen. Dit dient dus nog duidelijk te worden. De EC heeft overigens duidelijk gecommuniceerd dat dit uitstel eenmalig is. Het uitstel geldt overigens enkel voor de deadline van 1 februari 2014. De geplande implementatiedatum van SEPA in non-Euro landen (zoals UK en Denemarken) blijft oktober 2016 en in geval van waivers februari 2016.

 

Wat betekent dit voor organisaties?
Voor organisaties die reeds geheel over zijn op de SEPA-standaarden, heeft de uitstel van deadline mogelijk geen impact. Wel zullen deze organisaties langer met twee verschillende (elektronische) bankafschriften moeten werken of een langere periode zowel nationale betalingen als SEPA-betalingen op de betaalafschriften moeten kunnen verwerken. Voor een aantal organisatie kan dit mogelijk een langere periode van handmatige acties betekenen.

 

Organisaties die over zijn op de SEPA-standaarden, maar nog problemen ervaren met een hoog aantal foutieve betalingen en uitval kunnen overwegen om tijdelijk terug te gaan naar de oude betaalmethoden en de extra tijd te gebruiken om de problemen op te lossen. Een andere reden om tijdelijk te stoppen met SEPA-betalingen kan een kostenoverweging zijn. Verschillende organisaties maken in meer of mindere mate gebruik van conversiediensten voor het omzetten van de bankrekeningnummers, de betaalbestanden en/of de mandaten. In deze situatie kan de extra tijd gebruikt worden om een structurele oplossing te implementeren.

 

Organisaties die nog bezig zijn met de implementatie moeten doorzetten en de extra tijd gebruiken om de SEPA-migratie af te ronden. Gezien het aantal problemen dat veel van onze cliënten hebben ervaren met de implementatie, is het zeer aan te bevelen om het niet (opnieuw) op het laatste moment aan te laten komen. De extra tijd geeft organisaties wel de mogelijkheid om op meer beheerste wijze over te gaan op de SEPA-standaarden, bijvoorbeeld om de tijd te gebruiken voor aanvullende testen. Ook voor organisaties die nog bezig zijn met de SEPA-implementatie biedt de uitstel de mogelijkheid om SEPA direct structureel in te richten, in plaats van met een tijdelijke conversieservice.

 

De afgelopen periode zijn verschillende organisaties in het nieuws gekomen door foutieve betalingen en mislukte incasso's naar aanleiding van de SEPA-implementatie. Een eerste analyse leert dat deze verstoringen vooral veroorzaakt worden doordat de impactanalyses beperkt zijn tot de impact op de IT-applicaties, het gebrek aan detailkennis over SEPA formaten en onvoldoende testen. De extra tijd die organisaties nu krijgen voor de SEPA-implementatie biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van het project door te lichten voordat men live gaat.

 

KPMG kan ondersteunen in het implementeren, migreren en evalueren van uw SEPA-project. KPMG heeft veel kennis op het gebied van SEPA en kan bedrijven en instellingen ondersteunen met de migratie naar SEPA door:

 

  • Het uitvoeren van een impactanalyse van de gevolgen van SEPA voor uw organisatie, nationaal en internationaal.
  • Het in kaart brengen van de mogelijkheden die SEPA biedt om het betalingsproces (EU-breed) te centraliseren en te optimaliseren door procesverbetering en e-invoicing.
  • Het adviseren over te maken keuzes met betrekking tot SEPA en de wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn de keuze voor het te gebruiken type incasso (Core-variant of B2B-variant) of de selectie van geschikte conversietooling voor uw IT-landschap.
  • Het voeren van het programmamanagement voor uw SEPA-programma, waarbij wij uw organisatie van begin tot einde ondersteunen bij het SEPA-compliancy traject.
  • Het doorvoeren van aanpassingen van systemen en processen aan SEPA, inclusief controls.
  • Het adviseren over een optimale testaanpak met uw softwareleverancier(s) en bank(en).
  • Het uitvoeren van een externe review op uw SEPA-programma om helder te krijgen of alle benodigde onderdelen in scope zijn van het programma, uw planning realistisch is en de gemaakte keuzes efficiënt en effectief zijn.
  • Het uitvoeren van een ready assessment, waarin KPMG beoordeelt of uw organisatie gereed is met de SEPA-implementatie (mn voor service providers).
  • Root cause analyses voor eenmalige incidenten of structurele verstoringen.

 

Meer informatie?
Heeft u vragen over SEPA of wat KPMG hierin voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk de factsheets en publicaties rechts op deze pagina of neem contact op met het KPMG SEPA-team. Wij gaan graag met u het gesprek aan.

Paul Geerts

 (020) 656 7902
 Paul Geerts

 

Jaap van Beek

 (020) 656 8011
 Jaap van Beek


Mariska Ooms-Pieper

 (020) 656 8009

 Mariska Ooms-Pieper

Share this

Share this

Factsheets

Publicaties