Nederland

Energie- en netwerkbedrijven bepalen hun positie in een geliberaliseerde sector 

De energiemarkt is meer dan ooit in beweging. Energiebedrijven fuseren, netwerkbedrijven bewijzen zich als onafhankelijke organisaties. De klimaatdoelstellingen raken de sector tot in haar wezen, net als de toenemende liberalisering. KPMG Nederland staat ondernemers graag bij in dynamische tijden. Van kostenreductie, begeleiding bij transacties tot verbeteren van de bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen bij Energy & Natural Resources

 

Energiebedrijven: consolidatie zet door
Energiebedrijven mogen flink investeren de komende jaren. In duurzame energie om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen. Maar ook in extra centrales om de capaciteit van het netwerk op peil te houden. Voor dergelijke investeringen is massa nodig. De consolidatie in de markt zet dus door.

 

Netwerkbedrijven: focus op efficiëntie en duurzaamheid
Er komt veel af op netwerkbedrijven. Splitsing is niet de enige harde noot om te kraken. Overheden rekenen ook af op efficiënte bedrijfsvoering, toezichthouders eisen een hoge mate van corporate governance en de samenleving verlangt een energietransitie. Alleen de grote spelers pakken al die handschoenen op. We kunnen wachten op fusies en overnames.

 

Olie en gas: nieuwe spelers in de Noordzee
De belangen van de oliereuzen nemen af voor onze kust. Ze richten zich liever op de grote olie- en gasvelden elders in de wereld en laten de Noordzee aan andere marktpartijen. Zoals energiebedrijven die bij wijze van verticale integratie een betrouwbare energielevering willen garanderen. Of technologische bedrijven die met nieuwe toepassingen de laatste reserves rendabel kunnen exploiteren. De velden raken leeg en worden interessant voor opslag van CO2.

 

Afvalverwerking: kostenreductie en nieuwe afzetmarkten
Door overcapaciteit is de prijsdruk enorm voor de afvalverwerkende industrie. Een prijsdaling van 50% is niet ongewoon. Focus op kostenreductie is niet de enige uitweg voor bedrijven. Ook een strategische heroriëntatie geeft lucht. Waarom zou je je afzetgebied niet vergroten tot in het buitenland? 

 

Duurzame energie: wie investeert?
Van windmolenparken en kleinschalig gebruik van PV-panelen tot CO2-opslag en -afvang. Veel nieuwe, technologische bedrijven storten zich graag op de verschillende activiteiten rondom duurzame energie. Maar hun businessplannen stranden in goede bedoelingen als ze geen investeerders weten te vinden. Welke samenwerking brengt de klimaatdoelstellingen dichterbij?


Wat biedt KPMG?

 

Begeleiding bij transacties
Samenwerking is aantrekkelijk om je marktpositie te verstevigen. Tijdelijk, binnen een consortium. Of permanent door een fusie of overname. Maar hoe zorg je voor synergie zonder onverantwoorde bedrijfsrisico’s te nemen? KPMG begeleidt transacties. We helpen vanaf het eerste oriëntatievraagstuk en het opstellen van een nieuw businessmodel tot due diligence. We spreken daarbij graag ons (inter)nationale netwerk aan om cliënten ook de kansen over de grens te laten grijpen.

 

Minimaliseren van de kosten
Staan prijzen onder druk? Dan is het logisch om te snijden in de kosten. KPMG helpt de waarde van bedrijven beter te benutten. Door advies over werkkapitaalbeheer en herstructurering van financiële en operationele processen.

 

Naar een efficiënte bedrijfsvoering
Vraagt de markt om een efficiënter bedrijfsvoering of eisen toezichthouders dat? KPMG weet raad met dergelijke vraagstukken. Aan de hand van benchmarks maken we inzichtelijk welke processen geoptimaliseerd kunnen worden. We gaan daarbij voor structurele verbeteringen door inzet van bijvoorbeeld IT, outsourcing en shared service centers.

 

Opstellen van businessplannen
Hoe breng je een duurzaam idee ten uitvoer? Hoe vergroot je je afzetmarkt? Een doordacht businessplan geeft eerlijk antwoord. KPMG denkt graag mee. We zetten hiervoor onze ruime ervaring en brede netwerk in. Ook helpen we met scenarioplanning om vat te krijgen op de toekomst.

 

Zoeken naar investeerders
Duurzame energie is een aantrekkelijke groeimarkt. Maar hoe verkrijg je kapitaal voor de cruciale opstart? KPMG gelooft dat zelfs in krappe financiële markten investeerders te vinden zijn. We zetten daarvoor ons wereldwijde netwerk graag in. We helpen niet alleen contacten te leggen, maar adviseren ook over businessmodellen om financiers over de streep te trekken.

Contact

Contact

Eric Wesselman, partner


 (020) 656 8709

 Eric Wesselman

Share this

Share this

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.