Nederland

Talenten worden professionals 

Ongeacht het niveau van arbeid: iedereen heeft talent en kan dat ontwikkelen tot het niveau van een professional. Bestuurders én docenten van onderwijsinstellingen spelen daarin een cruciale rol. Daarnaast kunnen instellingen de interne organisatie en bedrijfsvoering bijsturen om effectiever te opereren. KPMG Nederland kan daarbij assisteren.

Ontwikkelingen in het onderwijs

 

Verbeteren kwaliteit van de organisatie en het onderwijs
Onderwijsinstellingen worden op vele fronten uitgedaagd. Bedrijven willen afstudeerders die snel productief te maken zijn. De overheid wil meetbaar hoge kwaliteit en onderwijsrendement en heeft hier beperkte middelen voor beschikbaar. De student wil op zijn eigen wijze een vak leren en daarbij geïnspireerd worden door docenten. Docenten voelen zich soms met handen en voeten gebonden doordat zij met beperkte tijd en (leer)middelen aan het curriculum moeten voldoen. De maatschappij verwacht uiteindelijk de realisatie van een kenniseconomie gericht op het beter benutten van ieders potentieel, met een kwaliteitsniveau van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie die zich kan meten met de top 5 van de wereld.

‘Je kunt strategisch kiezen als je weet wat de consequentie van die keuze is’
Wim Touw – sectorleider Education

 

Hoe verbeter je het onderwijs echt zodat alle belanghebbenden er duurzaam mee vooruit kunnen? Hoe zorg je voor verjonging en betere beloning van het docentenkorps? En hoe voorkom je schooluitval? De besturen én beleidsmakers zijn aan zet om op al die vragen antwoord te geven. Niet ad hoc, maar liefst structureel met een overkoepelend kwaliteitsbeleid.

 

Operationaliseren van onderwijsvernieuwingen
Kwaliteit moet ingebakken zijn in alle processen en gaat verder dan de periodieke projectmatig aangepakte visitatie- en accreditatietrajecten. Uiteraard ondersteunt KPMG graag bij deze trajecten. Maar om kwaliteit echt te borgen, adviseren we over de opzet van kwaliteitssystemen. Daarmee helpen we een instelling aan het instrumentarium om onderwijsvernieuwingen snel en gedegen te operationaliseren en in continuïteit te beheren.

 

Efficiëntie verhogen
Kleinschalige scholen zijn omvangrijke onderwijsinstellingen geworden. En laten we eerlijk zijn, soms doorgeslagen in moeizaam wendbare bureaucratieën. Ondanks de schaalgrootte heeft elke student echter het recht om het maximale uit zijn of haar talent te halen. Dan komt het aan op een effectieve onderwijslogistiek. Hoe zet je die secundaire processen en informatiesystemen slim op? Wat zijn de kostprijzen van onze opleidingen en hoe kunnen we hierop sturen? Is een shared service center een mogelijkheid om kosten te besparen? Kunnen we ermee ook de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? KPMG kan aan de hand van scenarioplanning vaststellen welke secundaire diensten instellingen het beste zelfstandig, met een derde partij of met andere instellingen kunnen voortzetten.

 

In control zijn
Onderwijs is in onze samenleving zo belangrijk dat iedereen er een mening over heeft en instellingen zich op verschillende manieren voor verschillende doelgroepen moeten verantwoorden. Nieuw is de transparantie rondom rendementsgegevens en kwaliteitsoordelen: ze zijn te vinden in frequent gepubliceerde ranglijsten en keuzegidsen. Als onderwijsinstelling kun je je niet verstoppen, ook niet voor de Inspectie en gemeenten, die hard optreden tegen zwakke scholen. Een goede school wil op alle fronten ‘in control’ zijn. KPMG adviseert instellingen hoe zij met goede managementinformatie, risicomanagement en interne beheersing ‘in control’ kunnen blijven.

‘Een systeem is het samenspel tussen techniek, procedures én mensen’
Wim Touw – sectorleider Education

 

Durven kiezen
Bezuinigingen hangen als een zwaard van Damocles boven het onderwijs. Klaar om de kaas¬schaaf te hanteren en te snijden in de kosten? En wat levert dat dan op? Wat studenten nodig hebben zijn instellingen die durven te investeren in hun onderscheidend vermogen. Ze durven te kiezen, specialiseren zich, zoeken samenwerkingsverbanden en maken een heldere propositie manifest via een doordachte marketingstrategie. Wie dit slim aanpakt, stelt niet alleen zijn budgetten veilig, maar trekt daarnaast ook nog eens de beste medewerkers, studenten en (in het hoger onderwijs) onderzoekers en promovendi aan. KPMG analyseert prijs/kwaliteitsverhoudingen en adviseert over inrichting van samenwerkingsverbanden en flexibele organisatie-¬inrichting.


Wat biedt KPMG?


U wilt en kunt excelleren en wij kunnen u daarbij helpen. KPMG stelt haar kennis, kunde, ervaring, creativiteit en drive volledig ter beschikking van uw onderwijsinstelling. Of het nu over kwaliteit, financiën, ICT, administratie, governance, personeel of een ander onderwerp uit het palet van strategie en bedrijfsvoering gaat, KPMG helpt u graag vooruit.

 

De slogan ‘Talenten worden professionals’ slaat niet alleen op uw studenten maar slaat ook op u als onderwijsinstelling en uw medewerkers.


Meer lezen:

Contact

Contact

Wim Touw, partner


 (070) 338 2176

 Wim Touw

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Wim Touw, sectorleider Education, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

offerte verzoek

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.

WOZ-beschikking en onroerendezaakbelasting (ozb)

KPMG Meijburg & Co heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in het beoordelen van de WOZ-waarde van vastgoed in de onderwijssector.