Nederland

Hoe innoveert de maakindustrie? 

De maakindustrie verplaatst zich voor een deel uit West-Europa. Toch ziet KPMG kansen voor Nederlandse productiebedrijven. Als zij de omslag weten te maken naar product- en procesinnovatie, kunnen ze hun economische waarde bewijzen. KPMG Nederland kan hierover adviseren.

Ontwikkelingen in de maakindustrie

 

Investeren in productinnovatie biedt kansen

China, India en Oost-Europa zijn de belangrijke productielocaties van de wereld. Nederlandse organisaties die echter continu investeren in nieuwe technologische toepassingen houden hun ordermap gevuld. Maar hoe behoud je het creatieve talent om met productinnovaties nieuwe markten aan te boren? En waar haal je de middelen voor R&D vandaan?

‘Ondernemers die continue innoveren houden hun orderportefeuille op peil’
Ricardo Tulkens – sectorleider Industrial Manufacturing

 

Processen stroomlijnen in de keten

Productinnovatie is stap 1. Hoe snel breng je je inventieve toepassing op de markt? En hoe rendabel weet je die vervolgens te produceren. Deze vraagstukken lossen organisaties niet op binnen de muren van hun bedrijf. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig binnen de keten. Supply chain management is het codewoord.

 

Schaalvergroting leidt tot kostenvermindering

Of het nu gaat om R&D of om investeringen in een gestroomlijnd productieproces: schaalvergroting kan een optie zijn om de kostenlast te verlichten. Bedrijven staan dan voor de keuze: welke partij neem ik over. En: welk onderdeel stoot ik af?


Wat biedt KPMG?

 

Herdefiniëren van businessmodellen

Hoe transformeer je je organisatie tot een alert bedrijf gericht op productinnovatie? KPMG kan in bijna alle facetten van dit (ingewikkelde) proces ondersteuning geven. We verkennen nieuwe markten en zoeken kansrijke samenwerkingsverbanden. We adviseren over procesinrichting en organisatieverandering. Over het verzilveren van patenten en het standaardiseren van productieprocessen. En we analyseren mogelijkheden om met nieuwe financieringsplannen kapitaal vrij te maken.

 

Zoeken naar een optimale operatie

Hoe beter de samenwerking, hoe soepeler het productieproces. We praten niet over een wens maar over een vereiste. Enerzijds om de huidige snelheid in productlanceringen bij te houden. Anderzijds om productiekosten te minimaliseren. KPMG adviseert over het verbeteren van prestaties binnen de keten. Door betere managementinformatie te genereren per processtap. Maar denk ook aan het opstellen van KPI’s.

‘KPMG adviseert over procesinrichting en organisatieverandering’
Ricardo Tulkens – sectorleider Industrial Manufacturing

 

Begeleiding bij transacties

Voor investeringen in R&D is kapitaal nodig. Dat maakt schaalvergroting een voor de hand liggende keuze. KPMG begeleidt transacties. We helpen vanaf het eerste oriëntatievraagstuk en het opstellen van een nieuw businessmodel tot due diligence. We spreken daarbij graag ons internationale netwerk aan zodat cliënten ook kansen over de grens kunnen grijpen.

Contact

Ricardo Tulkens, partner


 (020) 656 4562

 Ricardo Tulkens

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Ricardo Tulkens, sectorleider Industrial Manufacturing, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.

WOZ-beschikking en onroerendezaakbelasting (ozb)

KPMG Meijburg & Co heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in het beoordelen van de WOZ-waarde van vastgoed in de diversified industrials sector.