Nederland

Een sector in transformatie 

Schaarste van grondstoffen, toename van online aankopen, dalend consumentenvertrouwen, afnemende financiële slagkracht, dit zijn maar een paar factoren die invloed hebben op retailers en producenten die vandaag de dag actief zijn in Consumer Markets. KPMG Nederland wijst de weg.
Wat speelt er in Consumer Markets?

 

Schaarste van grondstoffen
De toenemende welvaart, een groeiende wereldbevolking en marktverstorend overheidsbeleid (zoals exportrestricties en biofuelsubsidies) hebben allemaal effect op de beschikbaarheid en aanvoer van grondstoffen. De verminderde aanvoer zorgt inmiddels voor significante prijsstijgingen van grondstoffen. Dit laatste heeft uiteraard weer effect op de financiële prestaties van bedrijven. Organisaties moeten daarom proactief een langetermijn ‘supply chain’-strategie ontwikkelen om zich te wapenen tegen deze ontwikkelingen.

‘Herformuleren van de strategie van retailers door stijging internetverkoop is essentieel’
René Aalberts – verantwoordelijk partner Consumer Markets

 

Samenwerking in de keten

Producenten en retailers zoeken elkaar op. Samenwerking in de keten is het toverwoord. Je moet immers snel kunnen reageren op de vraag van de consument. Hoe snel ben je in staat om nieuwe producten te leveren? Hoe beperk je de voorraden? Het is belangrijk om stil te staan bij ketenoptimalisatie, zeker wanneer je je aanbod online brengt. Ook aandacht voor e-commerce blijft van groot belang om op het veranderende koopgedrag van de consument te kunnen reageren.


Wat biedt KPMG?

 

‘Supply chain’-strategie 

KPMG adviseert organisaties bij het opstellen van een gedegen ‘supply chain’-strategie. We concentreren ons daarbij op een aantal goederen en grondstoffen. We maken eerst een risicoanalyse ten aanzien van de aanvoer van die goederen en helpen daarna bij de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van de aangepaste strategie.

 

Begeleiding bij transacties
Door fusies, overnames en joint ventures versterken ondernemingen hun marktpositie. Maar hoe vind je de ideale partij? KPMG biedt ondersteuning. Dankzij ons internationale netwerk kunnen we wereldwijd op zoek gaan naar geschikte horizontale en verticale samenwerkingsverbanden. Hebben we een kandidaat op het oog, dan verdiepen we ons in zijn bedrijfseconomische conditie om te kijken of een deal aantrekkelijk is. 

 

‘Duurzaam ondernemen is noodzakelijk in deze sector’
René Aalberts – verantwoordelijk partner Consumer Markets

Advies over financiële slagkracht

KPMG vertelt ondernemers niet hoe ze moeten ondernemen. We adviseren wel over verbetering van uw financiële slagkracht. Denk aan het werkkapitaalbeheer: hoe minder werkkapitaal, hoe meer ruimte om te investeren.

 

Zoeken naar een verbeterde operatie
Winst zit niet alleen in slimme financiële processen. Ook het verbeteren van uw  operationele processen kan kansrijk zijn. Aan de hand van benchmarks maken we die kansen inzichtelijk: op winkelniveau en voor de gehele keten. Een doordachte IT-strategie kan doorslaggevend zijn om de prestaties te verbeteren. Outsourcing en shared service centers bieden een mogelijkheid om overhead verder te verminderen. Allemaal terreinen waarin KPMG thuis is.

 

 

Contact

René Aalberts, partner


 (020) 656 8046
 René Aalberts

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


René Aalberts, verantwoordelijk partner Consumer Markets, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

KPMG AGF Benchmark

KPMG AGF Benchmark
KPMG is in staat om van ieder AGF bedrijf een benchmark met de andere bedrijven in de AGF sector uit te voeren.

Interessante link