Nederland

Kosten reduceren, kansen benutten 

Heeft de chemiesector in West-Europa zijn langste tijd gehad? Wie zich laat intimideren door groeicijfers in Azië, zal het beamen. Maar die groei biedt ook kansen. KPMG Nederland adviseert chemiebedrijven op het gebied van kostenreductie, wet- en regelgeving en nieuwe markten.

Ontwikkelingen in de chemie

 

Druk op marges neemt toe
Chemiebedrijven in Europa hebben het moeilijk. Ze zijn verwikkeld in een ongelijke strijd met het Midden-Oosten. Daar hebben concurrenten gemakkelijker en goedkoper toegang tot grondstoffen en tot bloeiende markten in China en India. Om de marges op te rekken is product- en procesinnovatie noodzakelijk. Maar waar haal je hiervoor de middelen vandaan? En hoe laat je R&D renderen?

 

In Azië gebeurt het
China en India zijn de nieuwe fabriekshallen van de wereld. Geen wonder dat chemiebedrijven hun grondstoffen oostwaarts sturen. Of ter plekke productielocaties openen, als het kan. Bekende spelers zoeken daarbij samenwerking met nieuwe concurrenten. Consolidatie is de trend. Maar wie is de geschikte partner? En welke samenwerkingsvorm is het meest geschikt?

 

Verantwoord ondernemen wordt een verplichting maar is ook een kans
Was duurzaamheid voorheen een sympathiek gebaar, nu is het een verplichting. Enerzijds intern opgelegd door chemiebedrijven, om zich een groen imago aan te meten. Anderzijds voorgeschreven door nationale of internationale overheden. Voorbeeld daarvan is REACH, de Europese stoffenregelgeving. Vraag is, hoe je als fabrikant aan de registratieverplichting kunt voldoen. Maar nog veel belangrijker is de vraag hoe je verantwoord ondernemen kunt gebruiken om onderscheidend van de concurrentie te zijn.

 

Wat biedt KPMG?

 

Kosten- en cash flow-optimalisatie
Staan marges onder druk? Zijn er problemen om de activiteiten te financieren? Dan helpt KPMG graag met advies over een betere financiële slagkracht. We analyseren niet alleen de balans en de financiële functie. Aan de hand van benchmarks maken we inzichtelijk waar het werkkapitaalbeslag kan worden verminderd. Hierbij maken we gebruik van beschikbare data in SAP-systemen. We benchmarken de kosten voor IT-systemen en adviseren over optimalisatie. Om de belastingdruk te managen, gebruiken we samen met KPMG Meijburg & Co onze wereldwijde fiscale kennis om de juiste fiscale structuur neer te zetten.

 

Begeleiding bij transacties
Een opkomende markt hoeft geen bedreiging te zijn, maar een kans. Door een fusie, overname of joint venture is marktpenetratie mogelijk. Maar hoe vind je de geschikte partij? Dankzij KPMG’s internationale netwerk kunnen we wereldwijd op zoek gaan naar geschikte horizontale en verticale samenwerkingverbanden. We verzorgen de financiële en commerciële due diligence en helpen na de deal samen met opdrachtgevers synergievoordelen te realiseren. 

 

Rapporteren over duurzaamheid
Verantwoord ondernemen is een must in de chemiesector. Al is het maar vanwege de steeds strengere wet- en regelgeving. De risk- en compliancespecialisten van KPMG helpen chemiebedrijven aan REACH, ETS en andere richtlijnen te voldoen. We geven bovendien advies hoe verantwoord ondernemen onderdeel uitmaakt.

 

 

Contact

Contact

Camal Handor, partner


 (020) 656 8596

 Camal Handor

Share this

Share this

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.

WOZ-beschikking en onroerendezaakbelasting (ozb)

KPMG Meijburg & Co heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in het beoordelen van de WOZ-waarde van vastgoed in chemiesector.