Nederland

Kostenefficiency essentieel in zakelijke dienstverlening en uitzendbranche 

Zakelijke dienstverleners gaan verschillende uitdagingen tegemoet. Uitzendorganisaties kampen met een ruime arbeidsmarkt. Facility- en cateringbedrijven varen wel bij de outsourcingtrend. De markt voor professional services wordt gekenmerkt door consolidatie. Stuk voor stuk ontwikkelingen waar KPMG Nederland antwoorden voor heeft.

Ontwikkelingen bij Business Services

‘Kun je als facilitybedrijf DFBMO-contracten aan?’
Wouter van de Bunt – sectorleider Business Services

 

Uitzendbranche: kosten reduceren

Bij economisch ontij voelen uitzendorganisaties als eerste tegenwind. Door vacaturestops is plaatsing lastig geworden. Maar er zijn ook kansen. Wie zich specialiseert in nichemarkten of zich richt op nieuwe sectoren als het MKB, bijvoorbeeld. Ook de toegenomen vraag naar outplacementtrajecten geeft lucht. Toch ontkomen de meeste organisaties er niet aan om kosten te

reduceren en processen efficiënter te maken. Dit leidt tot consolidatie.

 

Facilities: vraag naar integrale dienstverlening
Profit- en non-profitorganisaties besteden steeds meer uit. Facilitybedrijven kunnen erover meepraten. Hun opdrachtgevers vragen meer en meer om DBFMO-contracten: een integraal pakket voor ontwerp, bouw, financiering, beheer en onderhoud van gebouwen. Een ingewikkelde opdracht waar je je gemakkelijk aan vertilt. Tenzij je een uitgebalanceerd consortium weet te vormen.

 

Juridische en economische dienstverlening: consolidatie
In de juridische en economische dienstverlening stagneren of dalen de omzetten. Maar er zijn verschillen. Terwijl de omzet bij accountantskantoren over het algemeen afneemt, boeken veel rechtskundig adviseurs winst. Maar vooral voor de kleine firma’s blijft het oppassen. Ook door strengere regels voor toezicht is het niet eenvoudig om kleinschalig te blijven opereren. Ook hier is consolidatie de trend.

 

Wat biedt KPMG?

 

Verminderen van de kosten

‘Door prestaties te benchmarken zien we o.a. waar er speelruimte is'
Wouter van de Bunt – sectorleider Business Services

Komt de marge in het gedrang? Logisch om dan kritisch naar de kosten te kijken. KPMG zoekt naar structurele besparingen, bijvoorbeeld door het opzetten van efficiënt werkkapitaalbeheer en herstructurering van financiële en operationele processen. Door prestaties te benchmarken zien we waar er speelruimte is. Dat is iets anders dan eenmalig en niet gestructureerd de kaasschaaf te hanteren. We kunnen die speelruimte benutten door handig gebruik van ICT.

 

Begeleiding bij transacties
Samenwerking is aantrekkelijk om je marktpositie te verstevigen. Tijdelijk, binnen een consortium, of permanent door een fusie of overname. Maar hoe zorg je voor synergie zonder onverantwoorde bedrijfsrisico’s te nemen? KPMG begeleidt transacties. We helpen vanaf het eerste oriëntatievraagstuk en het opstellen van een nieuw businessmodel tot due diligence. We spreken daarbij graag ons (inter)nationale netwerk aan om voor cliënten ook de kansen over de grens te kunnen benutten.

 

 

Contact

Contact

Wouter van de Bunt, partner


 (020) 656 7968

 Wouter van de Bunt

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Wouter van de Bunt, sectorleider Business Services, vertelt u graag meer over kansen voor uw organisatie.

Share this

Share this

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.