Nederland

Hoe herstellen banken het vertrouwen?  

Door de kredietcrisis heeft de reputatie van banken averij opgelopen. Zaak is het vertrouwen te herstellen, door compliant te zijn aan nieuwe regelgeving. Maar het voldoen aan nieuwe regels alleen is niet genoeg. Er bestaat nog veel maatschappelijke emotie. Hoe gaat u hiermee om? Wat voor bank wilt u zijn? Wat voor bank zien uw klanten graag? KPMG helpt banken om deze uitdagingen om te zetten in succesvolle resultaten.

Ontwikkelingen bij banken


De regeldruk neemt toe
Om het vertrouwen in de sector te herstellen moet u als bank aan striktere eisen voldoen. Wat de implementatie van bijvoorbeeld Basel III betekent, verschilt per instelling. Zeker is dat CFO’s, CRO’s en COO’s hun processen, systemen en kapitaal- en riskmanagement tegen het licht moeten houden. En ook de wijze van verantwoording.

Vrijwillig bouwen aan vertrouwen
Nieuwe regels dwingen tot verandering. Maar compliance alleen is niet genoeg om klanten en hun vertrouwen terug te winnen. Aan de basis staan zeer fundamentele vragen. Wat is nu eigenlijk uw intrinsieke rol? Voor wie bent u er, wat wil uw doelgroep, hoe sluit uw dienstverlening daarop aan en hoe kunt u daarover zo transparant mogelijk communiceren? Aan CEO’s en COO’s de vraag een strategische hervorming in gang te zetten.

Ontwikkelingen bij leasemaatschappijen


Nieuwe regelgeving leidt tot strategische keuzes
Nieuwe regelgeving raakt ook leasemaatschappijen. In hun geval gaat het naast Basel III-consequenties met name om nieuwe IFRS- en US GAAP-regels. Het onderscheid tussen operationele en financiële lease komt op de balans te vervallen, waardoor bijvoorbeeld de aanschaf van een wagenpark voor klanten plotseling een stuk aantrekkelijk kan worden. Daarmee komt u als leasemaatschappij voor strategische keuzes te staan. Het antwoord moet leiden tot nieuwe business modellen, waarin u ook rekening houdt met de behoefte aan duurzamer vervoer en veranderende restwaarden.

Wat biedt KPMG?  

  • KPMG beschikt over diepgaande kennis van de sector. Deze kennis vertalen wij door naar dienstverlening die afgestemd is op de behoeften van de sector.
  • We helpen bij de impactanalyse en implementatie van nieuwe regelgeving zoals Basel III, SEPA, Dodd-Frank, FATCA, MiFID, CRD en IFRS.
  • We adviseren over het aantrekken van kapitaal binnen de nieuwe regulering.
  • We adviseren over organisatieveranderingen met integrale aanpak gericht op strategie, structuur en cultuur. Onze kracht zit in het te gelde maken van strategische keuzes door het efficiënt en effectief implementeren van veranderingen.
  • We adviseren over een transparante en duurzame bedrijfsvoering.
  • We controleren niet alleen jaarrekeningen, we adviseren ook over heldere verantwoordingen.
  • We begeleiden een aanzienlijk aantal transacties, zowel vóór, tijdens als na de deal.


Waar kan ik terecht voor meer informatie? 
Neem contact op met ons gespecialiseerde Banking-team onder leiding van sectorleider Ferdinand Veenman. Dit team bestaat onder meer uit Dick Korf (Audit), Lex Dekkema (Management Consulting), Carola Steenmeijer (Risk Consulting), Jan Oudejans (Deal Advisory) en Niels Groothuizen (KPMG Meijburg & Co).

Contact

Contact

Ferdinand Veenman, partner


 (020) 656 8586

 Ferdinand Veenman

Share this

Share this

The KPMG iRadar

The KPMG iRadar
Valuation Assurance for Alternative Investments

 

KPMG is associate member van Leaseurope.
Lees het persbericht.

Audit & Advisory Services

 


 

Risk Consulting

 

Transactions & Restructuring

 

KPMG Nederland werkt voor een grote verscheidenheid aan cliënten. Van beursgenoteerde multinationals en familiebedrijven tot overheid en andere non-profit-organisaties.

Voor informatie over Financial services en Tax kunt u contact opnemen met KPMG Meijburg & Co.