Nederland

Ruimte voor diversiteit 

De kracht zit in onze verschillen

KPMG wil de community of choice zijn voor cliënt, medewerker en maatschappij. Dat doel halen we alleen als we individuele krachten en talenten herkennen en benutten.

  We koesteren de verschillen tussen mensen
  KPMG streeft naar een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en op hun gemak voelen. Erkend in hun overeenkomsten én verschillen. Een divers personeelsbestand is ons streven. Daarbij gaan we verder dan een evenwichtige man-vrouw-verhouding in alle lagen van de organisatie. We zoeken de juiste balans tussen jong en oud, verschillende culturele achtergronden en opleidingsrichtingen. Want hoe gevarieerder ons personeelsbestand, hoe krachtiger onze organisatie en hoe groter ons vernieuwend vermogen.

  Hoe KPMG werkt aan een gevarieerd personeelsbestand
  Op verschillende manieren bevorderen we de diversiteit in onze organisatie. De netwerken hieronder leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan een gevarieerd personeelsbestand en het benutten van al het talent:

   

  • Culturele diversiteit bevorderen – Met het personeelsnetwerk ‘No Label’ werken we samen aan cultuur waarin ons multicultureel personeel zich thuisvoelt en hun talenten volledig tot hun recht komen. Met resultaat, want in de top-10 Beste Werkgevers voor Multicultureel Talent scoorden we in 2009 een goede 9e plaats. 22% van onze nieuwe medewerkers had dat jaar een biculturele achtergrond.

 

  • Ruim baan voor vrouwen in de top – Nog te weinig vrouwen stromen door naar de top van KPMG. Het netwerk en het programma ‘Female Capital’ bevordert deze doorstroming. We streven naar een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen in alle lagen van de KPMG-organisatie. Onze ambities op dit vlak ligt vast in het charter ‘Talent naar de top’ dat we in mei 2008 hebben ondertekend. Hiermee belooft KPMG om de komende jaren meer vrouwelijk talent aan te trekken en te ontwikkelen. Jaarlijks rapporteren we over de voortgang.
   Bekijk de rapportagesheet ‘Charter Talent naar de Top 2009’

 

  • Respect voor seksuele geaardheid – Lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender, iedereen is welkom bij KPMG. Het netwerk ‘Pride@KPMG’ is een klankbord voor de organisatie. Samen werken we aan een open bedrijfscultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun seksuele voorkeur. KPMG is lid van Company Pride Platform.

Share this

Share this