Nederland

Kerncijfers 

Hoe presteert KPMG?

 

Hoe presteerde KPMG de afgelopen jaren? Hoe ontwikkelde de omzet zich – voor de organisatie als geheel en per bedrijfsonderdeel? Een hoeveel mensen hadden we in dienst? Onze meest recente kerncijfers op een rij.

KPMG Nederland
KPMG behaalde dit jaar in Nederland een netto omzet van EUR 463 miljoen. De adviestak is gedaald met 9,6%, terwijl de inkomsten van de accountants gedaald zijn met 7% - een ontwikkeling die aansluit bij wat branchebreed en in heel Europa zichtbaar is.

 

De gezamenlijke omzet van KPMG N.V. en KPMG Meijburg & Co, onze belastingadviestak, bedroeg in het boekjaar 2012/2013 EUR 613 miljoen.

 

  2012-2013 2011-2012 2010-2011
 Audit 256 263 271
 Tax 150 150 157
 Advisory 207 229 226
  613 642 654


Medewerkers 
Aan het einde van het boekjaar 2012/2013 bedroeg het aantal FTE 3.131. Hiervan was 33% vrouw en 67% man.

 

Jaarbericht
Het jaarbericht van KPMG Nederland bevat naast een beknopte weergave van ontwikkelingen en prestaties ook het transparantieverslag van KPMG Accountants N.V. en een verslag over het gevoerde CSR (Corporate Social Responsibility) beleid. Het jaarbericht kunt u downloaden via deze pagina.

Share this

Share this