Nederland

Onze organisatie 

KPMG Nederland biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van audit en advisory - KPMG Meijburg & Co is specialist in tax. Zo adviseren we onder meer over prestatieverbetering en risicobeheersing, begeleiden we transacties en zijn we actief op het gebied van controle en verantwoording. En we zijn onderdeel van een groot internationaal netwerk.
afbeelding organisatie
Onze mensen
KPMG is een mensenbedrijf. Betrokken, hoogopgeleide, collegiale en enthousiaste mensen. Vanuit verschillende achtergronden en disciplines vormen ze samen een rijke bron van kennis en ervaring. Zo kunnen we onze cliënten altijd een team bieden dat bij hen past.

 

Onze locaties

Ons moderne, duurzame hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. Daarnaast hebben we 11 kantoren door heel Nederland. Zo zijn we dicht bij onze cliënten.

 

Historie

In 1987 ontstond KPMG uit 4 zelfstandige ondernemingen die gesticht werden tegen het einde van de 19e en begin 20e eeuw. KPMG ontleent zijn naam aan de oprichters van deze organisaties: Klynveld, Peat, Marwick en Goerdeler. Zij zijn de grondleggers van de huidige KPMG-organisatie.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken. De RvC staat de RvB met advies terzijde.

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van de strategie, de inrichting en aansturing van de organisatie, de infrastructuur en de kwaliteitsbeheersing. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn daarnaast actief voor onze cliënten.

 

Internationaal

KPMG heeft kantoren in meer dan 155 landen met in totaal meer dan 162.000 medewerkers. Met behulp van internationale kennisdeling, grensoverstijgende samenwerking en een multidisciplinaire aanpak, spelen we zo goed mogelijk in op de wensen van onze cliënten.

 

Netwerkonderdelen KPMG

Overzicht netwerkonderdelen en verbonden entiteiten als bedoeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties.

 

Kunstcollectie
Primair beogen wij om met onze kunstcollectie een creatieve, stimulerende en prettige werkomgeving te creëren. Secundair willen wij een maatschappelijk bijdrage leveren aan kunstenaars en de culturele sector.