Nederland

Raad van Bestuur 

Een korte kennismaking

 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van de strategie, de inrichting en aansturing van de organisatie, de infrastructuur en de kwaliteitsbeheersing van KPMG Nederland.

 

Zoals aangekondigd op 26 mei jl. is tegelijk met de voorgenomen benoeming van Jan Hommen als nieuwe bestuursvoorzitter, een interim Raad van Bestuur benoemd die tot 1 oktober a.s. de leiding van KPMG Nederland op zich neemt. Per 1 oktober a.s. zal een nieuwe corporate governance in werking treden en een permanente Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen worden benoemd.

Leden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt vijf leden: 

 

Jan Homme
 

Jan Hommen

Jan Hommen (1943) is voorzitter van KPMG Nederland. Hommen heeft meer dan veertig jaar ervaring in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Hij was onder meer CEO van ING Groep, CFO en vice-voorzitter van Philips en CFO van aluminiumconcern Alcoa in de Verenigde Staten.

 

Hommen is in 2013 bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

foto Marc Hogeboom
 
Marc Hogeboom

Marc Hogeboom (1967) trad in 1990 in dienst bij KPMG. Hij werd in 2001 benoemd tot partner was vanaf 2011 voorzitter Financial Services Audit. Naast zijn functie bij KPMG heeft hij verschillende nevenfuncties bekleed. Zo was hij van 2004 tot 2008 docent Verslaggeving aan de Vrije Universiteit en van 2003 tot 2012 voorzitter van de Raad van Toezicht van Omega, MCG Kinderdagverblijven. Sinds 1 oktober 2012 is Hogeboom als Head of Audit in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Audit-praktijk van KPMG Nederland.

Han van Delden
 
Han van Delden
Han van Delden (1965) heeft een breed scala aan met name grote, internationaal opererende klanten bediend, zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen. Van Delden was vanaf 2013 voorzitter van de unit Corporate Clients en maakte in die rol deel uit van de Directie Audit. In 1991 kwam hij in dienst bij KPMG Accountants waar hij in 2001 werd benoemd tot partner. Van 2006 tot 2010 was hij bij KPMG US in New York verantwoordelijk voor Nederlandse en andere Europese cliënten die actief zijn in de Verenigde Staten. Van Delden vervult in de Raad van Bestuur de rol van CFO.
Wouter van de Bunt
 
Andrew Cranston
Andrew Cranston (1965) is COO van KPMG International en versterkt als COO de Raad van Bestuur van KPMG Nederland. Voordat hij de rol van Global COO op zich nam, was Cranston Managing Partner van KPMG in Rusland en CIS (Commonwealth of Independent States). In deze rol was hij ook lid van de ELLP, EMA en Global Boards. Daarvoor was hij acht jaar lang Head of Audit in Rusland en CIS. Voordat hij naar Moskou kwam, werkte Cranston bij KPMG in de UK en Hongarije en bij investment bank Merrill Lynch in Duitsland.
Rob Fijneman

Rob Fijneman

Rob Fijneman (1964) trad in 1986 in dienst van KPMG. Fijneman is partner sinds 1997 en heeft in de periode 1999 tot 2009 diverse managementrollen vervuld binnen IT Advisory en Risk Consulting. Hij is actief in de Corporate Clients markt, zowel als lead partner als IT sparringpartner. Zijn basisopleiding is informatie management aangevuld met post masters in Accountancy en IT auditing. Fijneman is sinds 2004 hoogleraar IT auditing aan Tilburg University en de Tias Business School. Hij is Head of Advisory in de Raad van Bestuur en tevens verantwoordelijk voor HR.