Nederland

Stichting Kunstcollectie KPMG 

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie KPMG. Primair beogen wij om met onze kunstcollectie een creatieve, stimulerende en prettige werkomgeving te creëren.
Stichting Kunstcollectie KPMG

Tegelijkertijd vormt het een communicatiemiddel door niet alleen kunstwerken in de openbare ruimtes van de KPMG-kantoren op te hangen, maar ook door het in bruikleen geven van onze collectie. Secundair willen wij een maatschappelijk bijdrage leveren aan kunstenaars en de culturele sector. Juist om die reden bestaat onze voorkeur eruit om werken aan te kopen van jonge kunstenaars die we kunnen blijven volgen in hun ontwikkeling. Het is niet onze intentie om een ‘museale collectie’ te verzamelen; daar dient een museum voor.


Onze collectie omvat ruim 300 werken. De werken uit onze collectie worden getoond in alle openbare ruimten van de verschillende KPMG kantoren. Voor de semi-openbare ruimten en de kamers maken wij gebruik van zogenaamde leenkunst. Hiervoor werken wij samen met Heden uit Den Haag en ArtOlive uit Amsterdam. Uiteraard beoordelen wij de huurkunst in relatie tot onze eigen collectie.


De belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd worden voor het aankopen van kunst zijn: het werk dient van hedendaagse, bij voorkeur jonge en veelbelovende kunstenaars afkomstig te zijn, deze kunstenaars dienen een relatie met Nederland te hebben en het werk moet passen bij de kernwaarden van KPMG (kleurrijk, pluriform/diversiteit, professioneel, mensgericht en gedreven). Onze collectie omvat verschillende kunstvormen zoals: fotografie, grafiek, olieverf, videokunst etc.


De stichting ontvangt jaarlijks een gift van KPMG Staffing & Facility Services B.V.

Onderstaand algemene gegevens van de stichting.

 

Naam

Stichting Kunstcollectie KPMG


Fiscaal nummer

805961343

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van deze Stichting bestaat uit: Hans Bongartz (voorzitter), Liane den Besten (secretaris) en Frits Bergsma en 2 externe bestuursleden: Age Lindenbergh (penningmeester, ex-partner KPMG) en Jessica Mahn (ex-partner KPMG).   

 

Doel

Uit statuten artikel 2: "De stichting heeft ten doel: het uitbreiden, in stand houden en in eigendom verkrijgen van de kunstcollectie van KPMG Holding N.V. of een aan KPMG Holding N.V. gelieerde vennootschap. Het verlenen van financiële steun aan derden voor de verwezenlijking van de doelen als hiervoor omschreven en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

 

Beloningsbeleid

Uit statuten artikel 5.4: "De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning. Kosten worden aan bestuurders vergoed."

 

Verslag activiteiten

Een verslag van de activiteiten kunt u lezen in

 

Jaarverslag

Het jaarverslag van boekjaar 2014-2015 kunt u hier downloaden ( 56 kB).

 

Contact

KPMG Stichting Kunstcollectie KPMG, Laan van Langerhuize 1 te Amstelveen, (020) 656 7806 of per e-mail.

Share this

Share this

Collectie

Collectie
Een overzicht van kunstwerken uit onze collectie kunt u vinden op deze pagina.