Nederland

Visie en strategie 

KPMG Nederland wil zijn cliënten de best mogelijke dienstverlening bieden. Een heldere visie en strategie helpen ons om deze uitdaging vol vertrouwen aan te gaan. Ze geven richting aan ons werk, zorgen voor houvast in roerige tijden en houden ons voortdurend scherp.

Visie: community of choice
KPMG wil de community of choice zijn: een vanzelfsprekende keuze voor cliënt, medewerker en maatschappij. Dat uitdagende doel staat bij ons centraal: het bepaalt de koers die we varen. Bovendien geeft het ons voortdurend nieuwe energie en inspiratie.

Strategie: oog voor de markt, mensen en kwaliteit
Het doel dat we nastreven is ambitieus. We houden onszelf daarom voortdurend scherp met een strategie die zich richt op de markt, op onze mensen en op de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

  • We analyseren de markt – hierdoor krijgen we een goed beeld van actuele trends en issues in diverse sectoren. Daarbinnen gaan we na welke diensten van toegevoegde waarde zijn voor (potentiële) cliënten. Zo focussen we onze werkzaamheden en de inzet van specialisten.

 

  • Onze medewerkers hebben de ruimte om te groeien – talent is schaars. Daarom besteden we veel aandacht aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van goede professionals. Zo leveren we onze cliënten waardevolle projectteams met brede kennis en ervaring.

 

  • We investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening – KPMG gaat graag duurzame relaties aan met zijn cliënten. Zij moeten daarom kunnen vertrouwen op de kwaliteit van onze dienstverlening. Met investeringen in systemen en processen, intensieve scholing en begeleiding van onze professionals en interne kwaliteitsonderzoeken bewaken we de kwaliteit van onze diensten.