Nederland

KPMG Public Sector 

Laat overheden efficiënter werken

 

Wil je werken voor opdrachtgevers die er echt toe doen? Schrik je niet terug voor een omgeving met interessante politiek-bestuurlijke verhoudingen? Bij KPMG Public Sector help je overheden en publieke organisaties een strategische visie ontwikkelen op taken, beleid en processen. Zo werk je mee aan oplossingen voor complexe vraagstukken met een belangrijke maatschappelijke impact.

Adviseren aan overheidsorganisaties
Bij de Rijksoverheid, het onderwijs en woningcorporaties spelen interessante vraagstukken op strategisch niveau. KPMG Public Sector adviseert hierover of voert audits uit. Je werkt bijvoorbeeld mee aan de optimalisatie van bedrijfsvoering en beleidscycli of de controle op en risicobeheersing van overheidstaken. Of je bent betrokken bij de juiste organisatie en beheersing van grote projecten en het terugdringen van administratieve lasten.

 

Veelzijdig werk met maatschappelijk belang
Bij KPMG Public Sector werk je in multidisciplinaire teams aan opdrachten met maatschappelijk belang. Onze opdrachtgevers hebben een belangrijk effect op de samenleving en kennen interessante politiek-bestuurlijke verhoudingen. Denk aan ministeries, zelfstandige bestuursorganen (ZBO's), onderwijsinstellingen en woningcorporaties. We onderscheiden ons door onze betrokkenheid bij klanten en opdrachten, bijvoorbeeld de grote transformaties die op dit moment binnen de overheid spelen. We brengen mogelijkheden in kaart, stellen stevige businesscases op, rekenen ze door en monitoren ze voortdurend. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat overheden bezuinigingsplannen daadwerkelijk kunnen waarmaken.

 

Je werkt mee aan aansprekende opdrachten
Bij KPMG Public Sector werk je vanaf de eerste dag mee aan grote, interessante en veelzijdige opdrachten met maatschappelijk belang. Je komt te werken in een team van enthousiaste adviseurs met verschillende achtergronden. Samen werk je aan vraagstukken op strategisch niveau. Bijvoorbeeld hoe overheidsorganisaties beter kunnen functioneren. Om complexe overheidsorganisaties optimaal te bedienen, werk je ook veel samen met collega's van andere disciplines binnen KPMG.

 

Volg je ambitie
Bij KPMG Public Sector kun je je ontwikkelen op de manier die bij jou past. Daarbij zorgen we voor goede coaching. We geven je eerst alle ruimte om je breed te oriënteren en dagen je daarna uit je te verdiepen in een of meerdere vakgebieden. Elk kwartaal organiseren we hiervoor een inhoudelijke vakbijeenkomst over werken voor de publieke sector en ook ons zeer goede opleidingstraject helpt je daarbij. Denk aan onze Europese business school waar je leert over onze belangrijkste proposities. Daarnaast bieden we maatwerkopleidingen, van kortere cursussen gericht op jouw competenties tot postdoctorale opleidingen.