Nederland

KPMG Forensic & Integrity 

Strijd mee tegen fraude

 

Is er sprake van fraude bij een organisatie, slechts een vermoeden daarvan of wil een organisatie vooral overtredingen voorkomen? In al deze gevallen bied jij als gedreven talent met het team specialisten van KPMG Forensic & Integrity ondersteuning.

Fraude helpen bestrijden en integer gedrag bevorderen
Het bestrijden en voorkomen van fraude: het specialistische team van KPMG Forensic & Integrity is marktleider op dit gebied. Als er alleen al een vermoeden van fraude is, kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor grootschalig onderzoek en voor feitenreconstructies. Daarnaast geven we advies over hoe je fraude voorkomt. Dat doen we bijvoorbeeld door integer gedrag binnen een organisatie te stimuleren. Dat maakt het vakgebied van KPMG Forensic & Integrity zo divers. In ons team van meer dan tachtig professionals werken onder meer forensische en registeraccountants, bedrijfskundigen en gedragswetenschappers. Ze zijn werkzaam in de specialistische onderdelen.

Verschillende onderdelen richten zich op verschillende vraagstukken
De accountants, criminologen en andere specialisten bij Forensic (Investigations) en Forensic-Technology richten zich op onderzoeken om fraude te bestrijden. Bij Fraud Risk Management en Soft Controls zijn ze ook betrokken bij het voorkomen van fraude. Bij Integrity werken vooral mensen met een achtergrond in onder meer integriteit, ethiek, psychologie en sociologie aan het bevorderen van integer gedrag. Bij Compliance hebben we oog voor de regelgeving rondom fraude en integriteit.

Je werkt mee aan onderzoek en advies
Van fraudepreventie bij een grote Nederlandse bank tot het verzamelen van data in het kader van de vastgoedfraude: bij KPMG Forensic & Integrity kan je werk heel divers zijn. Je helpt bijvoorbeeld mee aan forensisch onderzoek, data-analyses of audits. Maar je kunt ook bijdragen aan adviesrapporten om fraude te voorkomen door bijvoorbeeld de risico’s te inventariseren. We dagen je uit om mee te denken over nieuwe marktkansen.

Je werkt in een veelzijdige unit
Je werkt voor een grote verscheidenheid aan opdrachten die vaak een internationaal karakter hebben. Bovendien maakt de combinatie van verschillende disciplines KPMG Forensic & Integrity tot een veelzijdige unit. En je krijgt de kans om je in te zetten voor opdrachten van andere units van KPMG Advisory. Kortom, bij KPMG Forensic & Integrity kun je je razendsnel ontwikkelen.

Volg je ambitie
KPMG Forensic & Integrity is nationaal en internationaal marktleider. Ons specialisme is breed en up-to-date. Daar zorgt onder meer KPMG-partner Muel Kaptein voor, hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement aan de Erasmus Universiteit. Ben jij een gedreven talent met een brede interesse in zowel de zachte als de harde kanten van organisaties? Vind je het interessant om je kennis te delen met professionals uit andere disciplines? Dan ben je van harte welkom om onze unit te versterken. Je krijgt volop ruimte je praktijkervaring op te doen en je kennis te verbreden. We geven je daarbij extra ondersteuning met het uitstekende opleidingstraject van KPMG. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding tot register accountant en trainingen over soft controls.