Nederland

KPMG Financial Risk Management 

Adviseer hoe je risico's beheerst

 

Hoe beheersen organisaties hun financiële en operationele risico’s? Met nieuwe wet- en regelgeving wordt dat vraagstuk steeds complexer. Bij de unit KPMG Financial Risk Management (FRM) help je hen daarmee.

FRM: organisaties compliant maken
Bij FRM vind je professionals in risicomanagement. Ze helpen complexe financiële en operationele risico’s identificeren, kwantificeren en beheersen. Als dat is gebeurd, hebben onze opdrachtgevers beter zicht op risico’s en kunnen ze veilig streven naar meer rendement. Met andere woorden: door adequaat risicomanagement kun je de waarde van organisaties vergroten. Dat is het doel van ons advies. We kijken daarbij zowel naar de interne besturing van de organisatie als naar externe regelgeving.

Financial Risk Management Insurance: verzekeraars helpen te sturen op waarde
Verzekeraars hebben zo hun eigen specifieke uitdaging. Ze hebben te maken met eigen regelgeving zoals IFRS II en Solvency II. Anderzijds moeten ze hun kapitaal zo efficiënt mogelijk inzetten. De oplossing is dat verzekeraars de waarde van hun organisatie managen. RAS helpt verzekeraars bij deze complexe taak.

Je draait meteen mee binnen ons team
Vanaf dag één ben je nauw betrokken bij onze adviesprojecten. Je oriënteert je breed, dankzij de uiteenlopende projecten. Zo kun je bij FRM Insurance betrokken zijn bij de waardering van een verzekeringsbedrijf of bij de implementatie van nieuwe wettelijke richtlijnen, zoals Solvency II. Bij FRM kan het gaan om het herinrichten van de risicomanagementorganisatie van grote, internationale financiële instellingen. Of bijvoorbeeld om het opzetten van een framework waarmee een organisatie het kredietrisico kan managen.

Je werkt binnen multidisciplinaire teams
Bij FRM werk je nauw samen met ervaren collega’s. Onze teams zijn multidisciplinair: naast vakgenoten leer je veel van professionals van andere disciplines van KPMG. Je oriënteert je daarnaast breed, dankzij de uiteenlopende projecten.

Volg je ambitie
FRM groeit snel. Je komt terecht in een ambitieuze, breed gespecialiseerde unit die de ambitie nastreeft om marktleider te worden in riskmanagement en actuariële diensten voor de financiële sector. Een club waarin je veel ervaring aantreft, maar bijzonder weinig hiërarchie. Jouw inbreng en ideeën zijn welkom. Dat geldt ook zeker voor je talent en ambitie: die geven we graag richting door coaching en met ons uitstekende opleidingstraject. Denk bijvoorbeeld aan CFA- en PRM-studies voor financial riskmanagers en de CERA-opleiding voor actuarissen.