Nederland

KPMG Financial Management 

Help de financiële functie van organisaties verbeteren

 

Door strengere wet- en regelgeving moeten organisaties zo transparant en snel mogelijk inzicht geven in de opbouw van de balans en de operationele winst. Ook interne en externe stakeholders, zoals aandeelhouders, eisen deze informatie. Hoe komt de financiële functie van een organisatie aan die eisen tegemoet? Bij KPMG Financial Management (FM) help je mee om de financiële functie van cliënten beter te laten presteren.

Herinrichten van de financiële functie
Onder leiding van de CFO verzamelt en verwerkt de financiële functie de financiële informatie van de eigen organisatie. Dat moet niet alleen zorgvuldig gebeuren, maar ook snel. Het bestuur en de directie van de organisatie hebben namelijk duidelijke, actuele cijfers nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Bovendien gelden steeds strengere regels voor bijvoorbeeld toezicht en risico waaraan organisaties moeten voldoen. Aan de CFO de taak te laten zien dat daaraan wordt voldaan. FM geeft cliënten daarbij ondersteuning. We bieden een breed aanbod aan diensten. Daarmee richten we ons onder meer op multidisciplinaire transformatie bij financiële instellingen, internationale ondernemingen en non-profitorganisaties.

Je werkt mee aan advies, doet aanbevelingen en voert ze uit
Als consultant bij FM help je de financiële functie van organisaties verbeteren. Een veelzijdig speelveld waarop je op verschillende niveaus betrokken kan zijn. Je werkt bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van de visie en strategie van een wereldwijde financiële organisatie. In dat geval trekken we op met de CFO van zo’n financiële instelling om een zo goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de verbetermogelijkheden. Samen met jou en andere collega’s brengen we concrete aanbevelingen uit en begeleiden we de uitvoering daarvan in de financiële functie. Zo’n grote opdracht geeft je meteen een uitstekend beeld van de financiële processen die spelen in zo’n organisatie.

Je bent actief binnen multidisciplinaire teams
Het werk bij FM is zeer divers. Je werkt vanaf de eerste dag mee aan grote, interessante klussen voor vaak aansprekende organisaties. Omdat de financiële functie alle facetten van een organisatie raakt, werk je bovendien geregeld samen met collega’s van andere units, zoals KPMG IT Advisory, KPMG Operations Strategy Group en KPMG Corporate Finance.

Volg je ambitie
De ambities van FM zijn groot. KPMG is toonaangevend en wil wereldwijd nummer 1 zijn in advies op het gebied van financial management. Bij die ambitie horen jonge, getalenteerde consultants. We geven je eerst alle ruimte om je breed te oriënteren en dagen je daarna uit je te verdiepen in één of meerdere vakgebieden. Ons zeer goede opleidingstraject helpt je daarbij. Denk aan onze Europese business school waar je leert over onze belangrijkste proposities. Daarnaast bieden we maatwerkopleidingen, van kortere cursussen gericht op jouw competenties tot postdoctorale opleidingen tot bijvoorbeeld register controller of op het gebied van Enterprise Risk Management.