Nederland

Loopbaanmogelijkheden 

Ruimte om te excelleren


Bij KPMG Nederland krijg je als professional de ruimte om te excelleren. Je kunt je verder ontwikkelen als consultant en doorgroeien tot manager, director of zelfs partner. Wie goed presteert kan in korte tijd doorgroeien naar de top van onze organisatie.

Samen je carrière vormgeven
KPMG creëert voor jou de mogelijkheden om je carrière vorm te geven. Afhankelijk van je behoefte en prestaties kun je snel doorstromen. Zo kun je uiteindelijk de positie van director of partner bereiken.

Van ervaren consultant tot partner
Bij Advisory onderscheidt KPMG onderstaand loopbaanpad met bijbehorende functieniveaus:

 

  • Consultant – net afgestudeerden kunnen bij KPMG aan de slag als consultant. Ze voeren onderzoek- en advieswerkzaamheden uit en dragen bouwstenen aan voor rapportages en presentaties. Dat alles onder intensieve begeleiding.
  • Senior consultant – onze senior consultants (gemiddeld drie tot zes jaar werkervaring) werken binnen een projectteam zelfstandig aan complexe adviestrajecten. Met hun ervaring groeit de verantwoordelijkheid die ze dragen voor projecten en cliënten.
  • Manager – de managers van KPMG zijn verantwoordelijk voor de regie van een of meerdere adviesopdrachten, van de start tot en met de evaluatie. Ze geven leiding, verkennen nieuwe markten en ontwikkelen nieuwe producten en diensten.
  • Senior manager – senior managers dragen vergaande verantwoordelijkheden binnen onze organisatie en klantopdrachten. Ze houden zich bezig met grote, complexe trajecten, waarbij vaak meerdere afdelingen en soms meerdere landen betrokken zijn. Ze breiden onze klantenportefeuille uit, brengen diensten onder de aandacht van de cliënt en onderhandelen over budgetten.
  • Director – aan het hoofd van onze organisatie praten directors mee over de strategie. Ze beheren een eigen klantenportefeuille, bedenken en implementeren strategieën voor het gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn en zetten commerciële trajecten uit.
  • Partner - de partners zijn (veelal als aandeelhouders) eindverantwoordelijken in onze organisatie. Zij bepalen gezamenlijk de strategie en ontwikkelen strategische methodieken in lijn met de visie van KPMG. Als boegbeelden van de organisatie zorgen zij voor het verbeteren, uitbouwen en verdiepen van klantportfolio's. Ze kennen en vertalen de marktontwikkelingen naar business-strategieën voor cliënten en prospects en hebben een breed netwerk.
Feature image