Nederland

Actualia Zorg 2014 

Uitkomstbekostiging
Kan zorg goedkoper én beter?
Actualia Zorg 2014

Dit jaar organiseert KPMG voor de tiende keer de Actualia Zorg(verzekeraars). De bijeenkomst Actualia Zorg(verzekeraars) is bestemd voor de financiële kolom: controllers, interne accountants en actuarissen bij zorgverleners, zorgverzekeraars, toezichthouders en KPMG'ers die betrokken zijn bij de controle en advisering van organisaties in de branche.
 
Tijdens deze bijeenkomst zal worden ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de zorgverzekeringsbranche. Dit jaar gaat in het bijzonder aandacht uit naar uitkomstbekostiging: een intrigerend, maar complex thema. Zij veronderstelt een nieuwe kijk op gezondheidszorg: de focus verschuift van het vergoeden van kosten naar het betalen voor kwaliteit. Het integreren van de kwaliteit van zorg in de bekostiging en verzekering biedt een interessant perspectief op doelmatigheid en kostenbesparingen. Maar hoe definieer je kwaliteit? En kun je kwaliteit meten? En hoe verhoudt kwaliteit zich tot rechtmatigheid. Tijdens de Actualia Zorg(verzekeraars) zullen deskundigen hun licht over deze kwesties laten schijnen en deelnemen aan diverse prikkelende paneldiscussies over deze onderwerpen.

 

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt 24 september plaats in het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen.


PE-punten
Voor deze bijeenkomst is de PE-puntenregeling van het NBA van toepassing. Bijwonen levert drie PE-punten op. Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

 

Programma

13.00 Welkom en opening door Gineke Bossema, partner KPMG
13.15 Wat is uitkomstbekostiging? door David Ikkersheim, director KPMG Plexus
13.30 Uitkomstbekostiging – De zorg thuis  door Eric van der Want, wethouder Zorg &Welzijn gemeente Hilversum
14.00 Uitkomstbekostiging - Nieuw stelsel of hype? door Arnold Moerkamp Nederlands Zorginstituut, CEO
14.30 Vragen/dialoog (panel)
14.45 Pauze
15.15 Uitkomstbekostiging – Goede of goedkope zorg? door Pier Eringa, Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, voorzitter Raad van Bestuur
15.45 Uitkomstbekostiging – Zorg of uitkomst? door Norbert Hoogers, Achmea divisievoorzitter Zorg&Gezondheid
16.15 Vragen/dialoog (panel)
16.30 Afsluiting met aansluitend borrel

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jong, (020) 656 7405.

 

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande button.

 

Share this

Share this