Nederland

Details

  • Type: Publicatieserie
  • Datum: 12-9-2011

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, editie 2011 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2011 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk) gepubliceerd.
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

In deze editie is RJ-Uiting 2011-4 Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen verwerkt.

 

Daarnaast is een aantal aanpassingen in bestaande richtlijnen doorgevoerd. De aangepaste richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2012, tenzij anders is aangegeven.


In deze factsheet treft u een overzicht van de belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit editie 2011 aan.