Nederland

Details

  • Type: Publicatieserie
  • Datum: 12-9-2011

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen, editie 2011 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2011 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd.
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

Deze editie kent een beperkt aantal aanpassingen ten opzichte van de voorgaande editie.


De aangepaste richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2012, tenzij anders is aangegeven.

 

In deze factsheet treft u een overzicht van de belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit editie 2011 aan. Daarbij wordt niet ingegaan op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken.

 

Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van belangrijke wijzigingen in de richtlijnen die op verslagjaar 2011 voor het eerst van toepassing zijn.