Nederland

Details

  • Service: Audit
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 7-11-2012

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, editie 2012 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2012 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd. De aangepaste richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2013, tenzij anders is aangegeven.
voorkant factsheet
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

In deze factsheet treft u een overzicht van de belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit editie 2012 aan. Wij gaan hierbij niet in op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken Dit jaar hebben wij wel bijzondere aandacht voor de diverse wijzigingen in de RJ die volgen uit de invoering van de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht‘ welke met ingang van 1 oktober 2012 van kracht is geworden.

 

Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijnen die op verslagjaar 2012 voor het eerst van toepassing zijn. We sluiten de factsheet af met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen voor kleine rechtspersonen die tegelijkertijd met de Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen worden gepubliceerd.

 

Downloaden of bestellen?
U kunt deze publicatie links downloaden of bestellen via onderstaande button.

 

 

Share this

Share this