Nederland

Details

  • Service: Audit
  • Type: Business en sector issue, Publicatieserie
  • Datum: 14-5-2013

KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2013/2014 

Prijs: EUR 60,00

 

Het nieuwe KPMG Jaarboek is bijgewerkt naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van de externe verslaggeving, waaronder de edities 2012 van de RJ-richtlijnen (voor grote/middelgrote en kleine rechtspersonen), RJ-Uitingen tot februari 2013 en nieuwe IFRS'en.

KPMG Jaarboek 2013/2014In deze editie zijn verschillende hoofdstukken aangepast als gevolg van nieuwe wetgeving (met name de Flex-bv wet en de Wet bestuur en toezicht) en herziene RJ-richtlijnen.

 

Verder zijn aan diverse hoofdstukken verduidelijkingen en nieuwe voorbeelden toegevoegd, zoals de hoofdstukken over consolidatie (putopties op minderheidsbelangen), transacties in concernverband ('carry-over basis'-methode; uitkeringen in natura), personeelsbeloningen (herleidbaarheid van bestuurdersbezoldigingen; crisisheffing) en verbonden partijen (actualisering voorbeelden vanwege de wettelijke definitie).

 

Daarnaast is het hoofdstuk over personenvennootschappen geheel herzien, dit in verband met de intrekking eind 2011 van het wetsvoorstel met een nieuwe regeling voor dergelijke vennootschappen. Teruggekeerd is naar de voormalige tekst van dit hoofdstuk, gebaseerd op de bestaande typen personenvennootschappen (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap).

 

U kunt een exemplaar à EUR 60,00 bestellen via onderstaande button.

 

 

Share this

Share this