Nederland

Details

  • Service: Audit
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 11-9-2012

IAS 19A (2011): Nieuwe regels pensioenverslaggeving 

In juni 2011 heeft de IASB zijn gewijzigde 'IAS 19 Employee Benefits' (hierna: IAS 19A) gepubliceerd.
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

In deze factsheet worden de belangrijkste wijzigingen van IAS 19A samengevat en wordt ingegaan op de potentiële gevolgen voor ondernemingen. De wijzigingen kunnen niet alleen impact hebben op eigen vermogen en resultaat, maar ook op bijvoorbeeld solvabiliteitsratio's die in leningsovereenkomsten zijn opgenomen.

 

IAS 19A heeft niet slechts aanpassingen in de verslaggevingsregels voor pensioenen aangebracht, maar bijvoorbeeld ook in de definities van kortetermijnpersoneelsbeloningen en andere langetermijnpersoneelsbeloningen.

 

De nieuwe standaard dient te worden toegepast op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. Op 5 juni 2012 is IAS 19A door de EU goedgekeurd om te worden toegepast in de EU.

 

Downloaden of bestellen?
U kunt deze publicatie links downloaden of bestellen via onderstaande button.

 

 

Share this

Share this