Nederland

Details

  • Service: Audit
  • Datum: 9-10-2012

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 

 
Factsheet Flex-bv wet
Nu downloaden
PDF's kunnen alleen met Adobe Reader bekeken worden

De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv's), zoals beschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zijn eenvoudiger en flexibeler geworden. Dit is een gevolg van de invoering van de 'Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht' en de daaraan gekoppelde 'Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht'. In deze factsheet worden beide wetten gezamenlijk aangeduid met de titel 'Flex-bv wet'.

 

De Flex-bv wet brengt met zich mee dat bestaande wettelijke bepalingen voor bv's, grotendeels afgeleid van het nv-recht en in de praktijk vaak als star en onnodig belastend ervaren, voor een deel zijn vervangen door bepalingen die het mogelijk maken een bv meer naar eigen inzicht en wensen vorm te geven. Er is sprake van minder dwingend en meer regelend recht, wat wil zeggen dat er voor bv's nu meer ruimte is om in hun statuten af te wijken van de wettelijke basisregeling. Verder is er sprake van een sterk gewijzigd systeem van crediteurenbescherming.

 

Het nieuwe bv-recht geldt zowel voor nieuw op te richten als voor bestaande bv's. Bestaande bv's kunnen er voor kiezen hun statuten vooralsnog ongewijzigd te laten.

 

De Flex-bv wet is ingegaan op 1 oktober 2012.

 

Share this

Share this