Nederland

Standpunten KPMG 

Over KPMG wordt veel gezegd en geschreven. Via 'Standpunten KPMG' delen wij met u de feiten achter het nieuws.

19-09-2014 Controlewerkzaamheden SNS REAAL

 

KPMG staat volledig achter de controlewerkzaamheden zoals die door onze accountant en zijn team zijn uitgevoerd bij SNS REAAL.

 

Lees meer...

 

30-08-2014 Publicatie in Het Financieele Dagblad

 

Marc Hogeboom, Head of Audit van KPMG en sinds eind 2012 lid van de Raad van Bestuur, reageert namens KPMG op de publicatie in Het Financieele Dagblad van zaterdag 30 augustus.

 

Lees meer...

 

08-07-2014 Geheimhoudingsplicht

 

KPMG vindt dat de geheimhoudingsplicht die voor accountants geldt, in de bredere discussie rondom de Toekomst van het Accountantsberoep ook moet worden benoemd en, kritisch tegen het licht moet worden gehouden.

 

Een verruiming van de geheimhoudingsplicht stelt de accountant in staat om aan het maatschappelijk verkeer uit te leggen hoe de controle van de jaarrekening is verricht en wat de bevindingen zijn.

 

Lees meer...

25-06-2014 HDI Gerling

 

In oktober 2012, tijdens de interim controle over 2012, zijn door de accountant van KPMG onregelmatigheden geconstateerd bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (HDI). 
 

Lees meer...

Share this

Share this

Contact

Tommie Dijstelbloem, woordvoerder


 06 - 192 883 20

 Tommie Dijstelbloem