Nederland

Standpunten KPMG 

Over KPMG wordt veel gezegd en geschreven. Via 'Standpunten KPMG' delen wij met u de feiten achter het nieuws.

25-02-2016 Reactie KPMG op uitspraken CBb inzake Vestia

 

We hebben kennis genomen van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de tuchtprocedure tegen de accountant die de jaarrekening 2010 voor Vestia controleerde, een voormalig accountant van KPMG. Op dit moment bestuderen we de motivering van het CBb in nader detail.  

 

Lees meer...

 

 

29-01-2016 Reactie KPMG op uitspraak Accountantskamer inzake Weyl

 

KPMG betreurt de maatschappelijke onrust die is ontstaan door deze zaak uit het verleden en het feit dat daarmee het vertrouwen in de firma is geschaad. 

 

Lees meer...

 

15-10-2015 Reactie KPMG op AFM-Dashboard  

 

De AFM heeft haar observaties en conclusies over de opzet van de verbetermaatregelen voor elk van de negen OOB-kantoren openbaar gemaakt in het ‘Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen’. KPMG heeft in dit onderzoek een totaalscore van 4,6 (uit 5) behaald. Met deze score is KPMG voorloper van de verandering in de sector.

 

Lees meer...

 

01-09-2015 Toelichting op berichtgeving Nierstichting

 

De afgelopen dagen is er een aantal artikelen in de media verschenen over de betrokkenheid van de Nierstichting bij de bouw van het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. KPMG was hiervan tot op heden niet op de hoogte en staat hier geheel buiten.

 

Lees meer...

 

18-06-2015 Publicatie in De Telegraaf

 

Volledige reactie Jan Hommen, bestuursvoorzitter KPMG Nederland, op het in de Telegraaf verschenen artikel over KPMG.

 

Lees meer...

 

 

06-03-2015 Tuchtklacht Weyl

 

De problemen bij vleesverwerker Weyl zijn ontstaan tijdens de Mond- en Klauwzeercrisis van 2001. Het vlees –en de melk- van besmette dieren mocht niet worden verkocht. Dit heeft o.a. bij Weyl geleid tot grote verliezen.

 

Lees meer...  

  

 

17-02-2015 KPMG ondersteunt breed publiek onderzoek inzake verkoop REAAL

 

In de berichtgeving rondom de beoogde verkoop van verzekeringsmaatschappij REAAL aan het Chinese Anbang komt het saldocompensatiestelsel van de SNS REAAL Groep aan de orde. Sinds de vorming van de SNS REAAL Groep in 1997 is KPMG de externe accountant.

 

Lees meer...  

 

 

25-09-2014 AFM-rapport

 

Reactie KPMG op AFM-rapport.

 

Lees meer...  

 

 

25-09-2014 NBA-rapport "In het Publiek Belang"

 

KPMG levert een actieve bijdrage aan de vernieuwing van de accountantssector. Zo is Marc Hogeboom (Head of Audit en lid van de Raad van Bestuur) van KPMG betrokken bij de stuurgroep van het NBA-initiatief "Toekomst Accountantsberoep". 

 

Caspar Segers (partner bij KPMG Financial Services) maakt namens KPMG onderdeel uit van de werkgroep. Deze werkgroep heeft het adviesrapport "In het publiek belang" geschreven en vandaag aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën uitgereikt.

 

Lees meer...

 

 

19-09-2014 Controlewerkzaamheden SNS REAAL

 

KPMG staat volledig achter de controlewerkzaamheden zoals die door onze accountant en zijn team zijn uitgevoerd bij SNS REAAL.

 

Lees meer...

 

 

30-08-2014 Publicatie in Het Financieele Dagblad

 

Marc Hogeboom, Head of Audit van KPMG en sinds eind 2012 lid van de Raad van Bestuur, reageert namens KPMG op de publicatie in Het Financieele Dagblad van zaterdag 30 augustus.

 

Lees meer...

 

 

08-07-2014 Geheimhoudingsplicht

 

KPMG vindt dat de geheimhoudingsplicht die voor accountants geldt, in de bredere discussie rondom de Toekomst van het Accountantsberoep ook moet worden benoemd en, kritisch tegen het licht moet worden gehouden.

 

Een verruiming van de geheimhoudingsplicht stelt de accountant in staat om aan het maatschappelijk verkeer uit te leggen hoe de controle van de jaarrekening is verricht en wat de bevindingen zijn.

 

Lees meer...25-06-2014 HDI Gerling

 

In oktober 2012, tijdens de interim controle over 2012, zijn door de accountant van KPMG onregelmatigheden geconstateerd bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (HDI). 
 

Lees meer...

Share this

Share this

Contact

Tommie Dijstelbloem, woordvoerder


 06 - 192 883 20

 Tommie Dijstelbloem