Nederland

Standpunten KPMG 

Over KPMG wordt veel gezegd en geschreven. Via 'Standpunten KPMG' delen wij met u de feiten achter het nieuws.

08-07-2014 Geheimhoudingsplicht

 

KPMG vindt dat de geheimhoudingsplicht die voor accountants geldt, in de bredere discussie rondom de Toekomst van het Accountantsberoep ook moet worden benoemd en, kritisch tegen het licht moet worden gehouden.

 

Een verruiming van de geheimhoudingsplicht stelt de accountant in staat om aan het maatschappelijk verkeer uit te leggen hoe de controle van de jaarrekening is verricht en wat de bevindingen zijn.

 

Lees meer...

25-06-2014 HDI Gerling

 

Op 13 december 2012 heeft de externe accountant van KPMG, in het kader van de controle van de jaarrekening, over mogelijke onregelmatigheden van bestuurders van HDI Gerling gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Na de geconstateerde onregelmatigheden heeft KPMG vervolgonderzoek verricht en de resultaten hiervan zijn met DNB gedeeld.

 

Lees meer...

Share this

Share this

Contact

Tommie Dijstelbloem, woordvoerder


 06 - 192 883 20

 Tommie Dijstelbloem