Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Building & Construction
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 17-10-2013

Voetbalstadion kan commercieel veel beter benut worden 

Voetbalstadions in Europa kunnen commercieel veel beter benut worden. De stadions kunnen veel meer inkomsten genereren dan zij op dit moment doen, aanzienlijk meer waarde gaan vertegenwoordigen op de balans van een voetbalclub en een bepalende rol gaan spelen in het behalen van duurzaam, financieel succes op de lange termijn. "Vooral in Italië en Frankrijk laten de clubs kansen liggen om het stadion maximaal te exploiteren", zegt Hans Grönloh, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van onroerend goed.

Grönloh: "In het algemeen beseffen de clubs niet welke waarde het stadion voor de club kan vormen. Nieuwe complexen worden bovendien nog te vaak speciaal gebouwd voor grootschalige evenementen en ontberen dan ook een gefundeerd businessplan. Dit gebeurt bovendien vaak in landen en steden die geen ontwikkelde voetbalmarkt kennen. Dat betekent dat deze landen en steden met een enorme erfenis worden opgezadeld en met stadioncomplexen die nauwelijks worden gebruikt. Er is dan ook een grote behoefte om een eind te maken aan deze stroom ongecontroleerde investeringen."

 

Uit onderzoek van KPMG en de Duitse architectengroep GMP blijkt dat in de belangrijkste Europese voetbalcompetities sinds 2000 meer dan 120 stadions zijn gebouwd. Toch is het overgrote deel van de stadions in Europa en daarbuiten inmiddels ouder dan 35 jaar. Grönloh: "Dit betekent dat ze gedateerd zijn en niet langer voldoen aan de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker in het algemeen en van het zakelijke segment in het bijzonder. Daarnaast blijkt dat stadions die particulier eigendom zijn in het algemeen beter presteren dan stadions die eigendom zijn van de overheid. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat de stadions die eigendom zijn van de staat vaak erg verouderd zijn. Een aantal stadions die particulier eigendom zijn, is echter recentelijk gebouwd met veel aandacht voor de mogelijkheid om naast het voetballen extra omzet te genereren. Succesvolle voetbalclubs hebben duidelijk meer aandacht voor een maximale exploitatie van het stadion, hetgeen bepalend is voor de verdere commercialisering van het onroerend goed, een positieve invloed heeft op de operationele inkomsten van de club en garant staat voor een duurzame, financiële toekomst."

 

Bij de beslissing om een nieuw stadion te bouwen of een bestaand stadion te renoveren, moeten de prestaties van de club en de economische omstandigheden volgens Grönloh doorslaggevend zijn. Grönloh: "Toch blijkt in de praktijk dat nieuwbouw een latente behoefte aan dit soort locaties bloot legt. De ontwikkeling leidt in het algemeen tot andere, minder traditionele inkomsten. Niet alleen wordt de verkoop van seizoen- en dagkaarten gestimuleerd als gevolg van bijvoorbeeld een beter zicht op het veld, meer zitcomfort en de mogelijkheid om met de hele familie een wedstrijd te bezoeken. Daarnaast biedt een modern stadion de mogelijkheid tot inkomsten als gevolg van het recht van naamgeving, vipboxen, bedrijfsbijeenkomsten, rondleidingen door het stadion, catering en premium seats.

 

Hoewel het financiële succes van een stadion voor een deel afhangt van een omvangrijke en loyale groep supporters die in het algemeen garant staat voor een stabiele kasstroom, zijn dit soort inkomstenstromen tegenwoordig onontbeerlijk voor een succesvolle exploitatie."

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter