Nederland

Details

  • Type: Persbericht
  • Datum: 30-12-2013

KPMG treft schikking met Openbaar Ministerie 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij KPMG Accountants NV en drie (voormalige) accountants onderzoek gedaan naar de rol van de accountant in het kader van de controle van de jaarrekeningen van een voormalige controlecliënt en haar groepsmaatschappijen over de boekjaren 2000 tot en met 2003.

In dit onderzoek is naar het oordeel van het OM gebleken dat gedurende die periode de accountantscontrole is verricht op een wijze die mede mogelijk heeft gemaakt dat betalingen door een cliënt aan buitenlandse agenten verhuld konden blijven. En dat onvoldoende aandacht is gegeven aan de naleving van de zorgvuldigheid- en integriteiteisen door KPMG. In dit onderzoek zijn geen andere KPMG-entiteiten en geen andere individuele accountants betrokken.


De schikking die KPMG met het OM is overeengekomen bedraagt EUR 7 miljoen, bestaande uit een boete van EUR 3,5 miljoen en een ontneming van EUR 3,5 miljoen. De zaak tegen de drie (voormalige) accountants is nog niet afgerond.


In het kader van de getroffen schikking zal KPMG ook aanvullende, met de toezichthouder AFM gedeelde, compliance-maatregelen nemen.


Deze maatregelen zullen de focus op kwaliteit, ethiek en integriteit verder versterken, een cultuur van compliance bevorderen en de governance verbeteren. Kwaliteit, ethiek en integriteit zijn de pijlers van de organisatie. Inbreuk daarop wordt niet getolereerd. KPMG heeft niet geaarzeld in te grijpen in zaken waar de kwaliteit van de dienstverlening niet aan de hoogste eisen voldeed.


Jurgen van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG: "Met de vandaag bekendgemaakte schikking met het OM zetten we een streep onder een uiterst ongelukkige zaak uit het verleden. We zijn geschokt door de feiten zoals deze in de afgelopen periode uit deze zaak naar voren zijn gekomen en vinden dit volstrekt onacceptabel. In lijn met onze waarden en gedragscode, dient de gang van zaken sterk veroordeeld te worden.


Hoewel de gebeurtenissen zich meer dan tien jaar geleden afspeelden, zijn onze gevoelens van afkeuring groot. De schikking die we met het OM zijn overeengekomen en de aanvullende maatregelen die we hebben getroffen, nemen dat gevoel niet weg. Dat kan ook niet. Wel kunnen we de gebeurtenissen gebruiken om met nog meer energie en vastberadenheid voort te gaan op de weg die het huidige bestuur heeft ingezet."


Jurgen van Breukelen vervolgt:  "De vandaag bekendgemaakte schikking stelt ons in staat de focus vastberaden op de toekomst te kunnen richten. De toekomst van een organisatie die zijn verantwoordelijkheid neemt. Een toekomst die een sterker en beter KPMG zal laten zien dat zich toelegt op kwaliteit, ethiek en integriteit."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Bouwmeester, (020) 656 4078.

 

U kunt hier een opname beluisteren van de conference call van 30 december 2013 waarin een nadere toelichting aan de media is gegeven.

 

De Engelse versie van dit persbericht kunt u vinden op deze pagina.