Nederland

Details

  • Type: Persbericht
  • Datum: 3-6-2013

KPMG over AFM-boete 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt KPMG een geldboete op vanwege tekortkomingen in de Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB), de interne kwaliteitsbeoordeling van het werk van de externe accountant, geconstateerd in de periode van januari 2008 tot juli 2009. KPMG heeft in de loop van 2009 een belangrijke set maatregelen doorgevoerd om de opzet en de uitvoering van de OKB procedure te verbeteren.

Hoofd Audit van KPMG, Marc Hogeboom:
"We accepteren deze kritiek van de AFM over dit specifieke kwaliteitsonderdeel zoals dat bijna vijf jaar geleden was ingericht. We erkennen de tekortkomingen in ons kwaliteitssysteem die we op dat moment hadden en betreuren dat dit heeft plaatsgevonden. Door de maatregelen die we vanaf medio 2009 hebben getroffen, voldoen wij naar ons oordeel weer volledig aan de op dit onderdeel door de wet gestelde eisen waar de AFM toezicht op houdt.

 

Vandaag staat er een compleet ander KPMG in vergelijking met de organisatie van toen. We hebben nu een Raad van Bestuur met Jurgen van Breukelen als nieuwe voorzitter van de Nederlandse praktijk. Inmiddels hebben we ook een reeks belangrijke maatregelen genomen om onze processen, professionele cultuur en beroepsuitoefening aanmerkelijk te versterken. We hebben een planning- en monitoringsysteem ingericht voor de urenbesteding van OKB-partners op maandbasis, verplichte trainings- en intervisiesessies en sanctionering van non-compliance. Daarnaast hebben we zogenaamde Partner Portfolio Reviews geïntroduceerd om werkdruk en kwaliteit per partner te evalueren, alsook prestatie-indicatoren per partner op het gebied van Kwaliteit en Risicomanagement. Daarbij hebben wij recent de Kwaliteit en Risicomanagement Partner in onze Raad van Bestuur benoemd, waarmee deze verantwoordelijkheid ook op het hoogste niveau is verankerd.

 

Wij zien af van verdere juridische procedures. Het is tijd om dit oude dossier af te sluiten, dit achter ons te laten en ons weer op de toekomst te richten. Ik wil een constructieve dialoog met de AFM en ben alleen tevreden met de hoogste standaard in onze controlepraktijk."

 

Contactpersoon: Eric Bouwmeester.

 

 

Share this

Share this