Nederland

Details

  • Industry: Others, Funding Agencies
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 19-9-2013

KPMG: "Singapore best bestand tegen calamiteiten" 

Singapore is het land dat dat economisch, sociaal en politiek gezien het best bestand is tegen mogelijke calamiteiten, zoals natuurrampen en verstoringen op het gebied van bijvoorbeeld de technologie, de wereldwijde concurrentie en binnen- en buitenlandse investeringen.

Het land is vooral veerkrachtig vanwege het feit dat het aantrekkelijk is voor bedrijven om zaken te doen, een stabiele en efficiënt opererende overheid kent, over veel hoog opgeleide werknemers beschikt en een groot aantal sterke, maatschappelijke organisaties kent.

 

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG naar de vraag in welke mate landen in staat zijn te reageren op ingrijpende veranderingen, zoals natuurrampen en andere verstoringen in de omgeving. In het kader van het onderzoek zijn negentig landen geanalyseerd. Het onderzoek geeft niet alleen een beeld van de positie die met name de onderontwikkelde landen innemen als het gaat om hun veerkracht en vermogen adequaat te reageren op calamiteiten, maar ook van de gevestigde landen waar het inkomen per hoofd van de bevolking vaak relatief hoger ligt.

 

“Dat inkomen is echter in beperkte mate bepalend voor de weerbaarheid van landen”, zegt Hans Vermeeren, partner bij KPMG. Vermeeren: “Met name vanwege de huidige, precaire financiële positie binnen de Eurozone nemen ontwikkelde landen, zoals Italië, Portugal, Griekenland en Spanje, op dit moment een relatief lage positie in op de wereldwijde ranglijst.”

Het vermogen van een land om adequaat te reageren op veranderingen in de wereld wordt volgens Vermeeren steeds belangrijker bij het realiseren van een duurzame economie en verantwoordelijke samenleving. Vermeeren: “Rijkdom speelt hierbij niet altijd een bepalende rol. Een aantal minder ontwikkelde landen blijkt duidelijk beter in staat om op veranderingen te reageren dan sommige ‘ontwikkelde’ landen. Chili bijvoorbeeld, dat behoort tot de midden-inkomenslanden, doet het beter dan veel hogere inkomenslanden, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten, als het erom gaat succesvol om te gaan met mondiale veranderingen.

 

Diverse lagere middeninkomens-landen, zoals Panama en de Filippijnen, doen het wat dat betreft beter dan bijvoorbeeld Italië, Polen, Brazilië en China. Rijkdom en het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking zijn weliswaar van invloed op het vermogen om op veranderingen te kunnen reageren, maar een laag inkomen vormt niet per definitie een obstakel op weg naar meer economische en sociale veerkracht. Dat is goed nieuws voor de landen met een laag inkomen, waar de strakke organisatie in het algemeen voor stabiliteit zorgt in tijden van crises, maar ook ruimte biedt voor het benutten van nieuwe kansen.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat geen enkel land, rijk of arm, gevestigd of opkomend, ongevoelig is voor veranderingen. Vermeeren: “Of het nu om korte termijn verstoringen gaat, zoals natuurrampen of sociale en politieke instabiliteit, of veranderingen op de lange termijn, zoals de groeiende industrialisatie, globalisering en de voortdurende stijging van de productiekosten.

 

Vermeeren: “Overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven hebben de mogelijkheid zich beter voor te bereiden op veranderingen in de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn het investeren in de economische infrastructuur, het aantrekkelijker maken van het zakendoen, het bevorderen van de gelijkheid van mannen en vrouwen en het verbeteren van de zorg, een beter beheer van de overheidsfinanciën, het bevorderen van buitenlandse investeringen en de zorg voor transparanter bestuur. Het onderzoek biedt met name overheden, NGO’s en bedrijven inzicht in de prioriteiten die zij zich kunnen stellen om hun kwetsbaarheid voor calamiteiten te verminderen en veerkrachtiger te kunnen worden.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter