Nederland

Details

  • Industry: Financial Services, Banking & Leasing
  • Type: Persbericht
  • Datum: 5-3-2014

KPMG: "Bewegingsruimte systeembank steeds verder beperkt" 

De bewegingsruimte van de wereldwijd opererende systeembank die in een groot aantal landen actief is, in alle landen dezelfde bedrijfsvoering hanteert en in staat is de internationaal opererende klant waar ook ter wereld dezelfde diensten aan te bieden, wordt steeds verder beperkt.

Onder druk van lokale wetgeving worden deze internationaal opererende banken in toenemende mate gedwongen om de structuur van de bank te veranderen en aan te passen aan de wetgeving van het land waarin zij gevestigd is.

 

“Om de invloed van de activiteiten van de systeembanken in landen te beperken, leggen lokale autoriteiten steeds strengere eisen op tafel als het gaat om de juridische structuur van de bank”, zegt Age Lindenbergh, partner bij KPMG Financial Services. Lindenbergh: “Landen willen hiermee voorkomen dat de gevolgen van het ‘omvallen’ van deze systeembanken grote invloed heeft op de lokale economie en het financiële systeem.”

Voldoen aan lokale standaarden
Uit het jaarlijkse internationale onderzoek ‘Evolving Banking Regulation’ van KPMG naar de voortgang die banken maken om te voldoen aan alle regelgeving blijkt dat nationale autoriteiten in toenemende mate maatregelen nemen die de retail banking activiteiten minder kwetsbaar maken.

 

Lindenbergh: “De stabiliteit van het betalingsverkeer en verstrekking van kredieten aan ondernemingen is van cruciaal belang voor het economisch verkeer. Daarnaast richt de aandacht van regelgever zich meer en meer op de bescherming van schuldeisers en belastingbetalers bij een faillissement.

 

Lokale autoriteiten eisen daarom in toenemende mate dat buitenlandse banken in het land opereren als een dochteronderneming en niet als een vestiging van de bank. Zo kunnen zij banken verplichten te voldoen aan de lokale standaarden als het gaat om bijvoorbeeld kapitaal en liquiditeit.”

Aanzienlijke vorderingen
“Als we kijken naar de hervormingen op het gebied van regelgeving, dan zien we dat de banken de afgelopen twaalf maanden aanzienlijke vorderingen hebben geboekt”, zegt Lindenbergh. Lindenbergh: “Basel 3 is door banken in Europa voor een groot deel ingevoerd, de basis voor het verkleinen van het systeemrisico is grotendeels gelegd en er is veel aandacht voor het veranderen van de cultuur bij banken.

 

Daarnaast hebben de banken in het algemeen veel maatregelen genomen om de risico’s als gevolg van falend bestuur, een gebrekkige cultuur en slechte beveiliging van gevoelige gegevens te voorkomen. Kijkend naar de toekomst constateer ik echter dat de regelgever nog steeds nieuwe eisen stelt en nieuwe thema’s oppakt.

 

De banken zullen dan ook geconfronteerd blijven worden met nieuwe regelgeving en in een steeds hogere frequentie. Vooral in Europa maakt men zich zorgen over de kans dat alle regelgeving het vermogen en de bereidheid van de banken om bij te dragen aan het economisch herstel mogelijk in de weg staat.”

Onzekerheid over eindpunt hervormingen
De onduidelijkheid over toekomstige regelgeving blijkt bij veel banken voor onrust en onzekerheid te zorgen. Lindenbergh: “De voortdurende discussie over de leverage ratio, de verhouding tussen het uitgeleende geld van een bank en het eigen vermogen, alsmede de discussie over interne modellen en stress testing laten banken en hun klanten in het ongewisse over het eindpunt van alle hervormingen.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden en/of bestellen via deze pagina.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter