Nederland

Details

  • Industry: Industrial Markets, Automotive
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 12-9-2013

KPMG: "Fors meer autodealers nodig in opkomende landen" 

Het aantal autodealers in de opkomende landen, zoals Brazilië, India en China, zal de komende jaren fors moeten stijgen willen fabrikanten kunnen voorzien in de groeiende behoefte naar voertuigen in deze landen. Hoewel in China dit jaar al meer nieuwe dealers op de markt komen dan in de Verenigde Staten, zal het land dit aantal de komende zeven jaar moeten verdubbelen. "In de andere opkomende economieën neemt het aantal dealers weliswaar ook toe, maar onvoldoende om tegemoet te kunnen komen aan de vraag die in 2020 ontstaan zal zijn", zegt Haijo Kampinga bij KPMG Advisory verantwoordelijk voor de automobielsector.

Het aantal autodealers in de opkomende landen, zoals Brazilië, India en China, zal de komende jaren fors moeten stijgen willen fabrikanten kunnen voorzien in de groeiende behoefte naar voertuigen in deze landen. Hoewel in China dit jaar al meer nieuwe dealers op de markt komen dan in de Verenigde Staten, zal het land dit aantal de komende zeven jaar moeten verdubbelen. "In de andere opkomende economieën neemt het aantal dealers weliswaar ook toe, maar onvoldoende om tegemoet te kunnen komen aan de vraag die in 2020 ontstaan zal zijn", zegt Haijo Kampinga bij KPMG Advisory verantwoordelijk voor de automobielsector.

 

Uit internationaal onderzoek van KPMG naar de toekomst van de automobielbranche blijkt dat de vraag naar voertuigen in de opkomende landen tot 2020 fors zal toenemen. Kampinga: "Tegen die tijd zal China met voorsprong de grootste markt voor personenauto's vormen met bijna 35 miljoen verkochte auto's. Dit is één derde van alle nieuwe voertuigen wereldwijd. Naar verwachting weet de Verenigde Staten zich als enige Westerse mogendheid in de top vijf te handhaven met 17 miljoen auto's. De VS wordt gevolgd door India met 10 miljoen en Brazilië met bijna 6 miljoen auto's."

 

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat in de opkomende landen vooral de vraag naar voertuigen in het 'economy' segment fors zal toenemen. Kampinga: "Dit zijn voertuigen in de lagere prijsklasse, zoals Dacia, Lada, Maruti-Suzuki, Tata en Dongfeng, die vooral bedoeld zijn voor zeer prijsbewuste consumenten." In 2020 zal bijna 25% van de voertuigen die in de opkomende markten verkocht worden tot het goedkope segment behoren. De verkoop van voertuigen in het super-premium segment, zoals Bentley en Ferrari, is in deze landen minimaal en ook premium-voertuigen, zoals Mercedes, BMW en Audi zullen een beperkt marktaandeel vertegenwoordigen. Naar verwachting zullen de hoogste verkopen gerealiseerd worden in het sub-premium segment, zoals Volkswagen, Ford, Skoda en Renault."

 

Als gevolg van de verschuiving naar goedkopere modellen en de opkomende lokale vraag blijkt de herkomst van de geproduceerde voertuigen de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd te zijn. Kampinga: "Rond de eeuwwisseling werd 90% van alle voertuigen die wereldwijd weren verkocht nog geleverd door fabrikanten uit Noord-Amerika, West-Europa en Japan, waarbij Ford, General Motors en Chrysler domineerden. Vandaag de dag is 80% van de verkochte voertuigen nog altijd afkomstig uit deze landen, maar is de balans duidelijk aan het verschuiven. Eén op de drie verkochte auto's is nu afkomstig uit Japan of Korea en men verwacht dat over vijf jaar bijna 60% van de productie niet meer afkomstig zal zijn van Amerikaanse of Europese producenten."

 

Het onderzoek geeft ook een beeld van de ontwikkeling van het wereldwijde dealerlandschap en de gevolgen hiervan voor Nederland. Kampinga: "Gezien de dramatische verkoopcijfers, de dalende rendementen en de verschuiving van nieuwe naar gebruikte auto's, kan retailend Nederland niet langer volstaan met het centraliseren in grotere dealerships. Dealernetwerken zullen dan ook anders aangestuurd moeten worden. De vraag is echter of de OEM's, grote dealergroepen of zelfs derde partijen hierin de regie moeten voeren. Zeker als we in Nederland terugvallen in de verkoopaantallen van de zestiger jaren, er meer bezuinigingsmaatregelen komen en de stimuleringsplannen voor kleinere en milieuvriendelijkere auto's toenemen, zal het dealerrendement verder verschralen. Dat betekent dat Nederlandse dealers het roer drastisch moeten omgooien en bovenal innovatiever moeten worden. Wie niet sterk meer is, moet nu echt slimmer worden."

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter