Nederland

Details

  • Industry: Others, Family-Owned Businesses
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 19-6-2014

Familiebedrijf maakt zich zorgen over gebrek aan deskundig personeel 

Persberichten KPMG

Familiebedrijven in Europa maken zich steeds grotere zorgen over de beschikbaarheid van voldoende deskundig personeel. Vooral nu het vertrouwen van de ondernemingen in een beter resultaat groeit en de bedrijven de komende zes maanden fors willen investeren, zien zij het tekort aan gekwalificeerd personeel als een belangrijke obstakel voor mogelijke groei.

Uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG en de Europese organisatie voor Familiebedrijven EFB onder ruim zevenhonderd familiebedrijven in Europa blijkt dat ruim 70% van de ondernemingen het komende halfjaar met veel vertrouwen tegemoet ziet en uitgaat van toekomstige groei. Driekwart van de ondernemingen geeft dan ook aan op korte termijn vooral te willen investeren in de kernactiviteiten. Bijna 40% van de ondernemingen maakt zich echter zorgen over het aantrekken van de geschikte werknemers met de vereiste kwaliteiten om deze groei te kunnen realiseren. Daarnaast beschouwen de bedrijven de druk op de winstgevendheid als gevolg van de toegenomen kosten van arbeid en dalende prijzen van hun producten en diensten als een punt van zorg.

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bedrijven de afgelopen zes maanden minder moeite hebben gehad om financiering te krijgen. Ruim 80% van de onderzochte familiebedrijven geeft aan dat financiering geen belemmering vormt om te kunnen groeien, een stijging van ruim 30% ten opzichte van een halfjaar geleden. "Toch blijken de bedrijven in toenemende mate hun eigen vermogen aan te spreken om nieuwe investeringen te doen", constateert Albert Jan Thomassen van Familiebedrijven Nederland.

 

Thomassen: "Bijna 40% van de bedrijven geeft aan een beroep te doen op het eigen vermogen vergeleken met 30% in 2013. Vergeleken met een halfjaar geleden doen minder bedrijven een beroep op de bank. Klopte in 2013 nog bijna de helft van de bedrijven bij de bank aan om nieuwe investeringen te kunnen doen, dit jaar is dit slechts 36%. Alternatieve financieringsvormen, zoals een IPO of crowd funding, zijn bij de bedrijven op dit moment nauwelijks aan de orde."

 

Het doen van nieuwe investeringen blijkt bij veel bedrijven steeds hoger op de bestuursagenda te staan. Van de onderzochte familiebedrijven is 75% van plan nieuwe investeringen te doen als onderdeel van de strategie. Het gaat hierbij met name om de kernactiviteiten van de onderneming. "Een duidelijk signaal dat de bedrijven zich voorbereiden op toekomstige groei en er vertrouwen in hebben dat zij in staat zijn rendement te halen uit het herinvesteren van behaalde winsten", zegt Ernst Groenteman, partner bij de Familiebedrijvenpraktijk van KPMG.

 

Groenteman: "Iets meer dan 25% van de bedrijven is van plan te investeren in een verdere internationalisering van de onderneming. Dat is duidelijk minder dan zes maanden geleden en laat zien dat de bedrijven terughoudender zijn geworden om te profiteren van kansen die de buitenlandse markten bieden. Bijna 20% van de bedrijven is van plan meer geld te steken in diversificatie, het ontwikkelen van nieuwe producten en afzetmarkten in het thuisland. Bedrijven die zich met hun investeringen wel richten op buitenlandse markten, concentreren zich met name op landen waarmee ze enigszins bekend zijn. De meeste investeringen gaan dan ook uit naar ander landen in Europa. Van de landen buiten Europa is het opvallend dat steeds meer bedrijven overwegen om te investeren in Afrika en Oceanië."

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

Share this

Share this