Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Building & Construction
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 17-10-2013

KPMG: "Contractvorm voornaamste oorzaak van overschrijdingen in bouw" 

De keuze voor de contractvorm waarmee in de bouw wordt gewerkt, vormt in het algemeen de belangrijkste oorzaak voor de overschrijdingen die zowel qua tijd als qua kosten optreden. Het UAV-bestek waarvan in de bouw vaak gebruik wordt gemaakt is één van de belangrijkste veroorzakers van dit soort overschrijdingen. Deze contractvorm zorgt er in het algemeen voor dat de partijen die een bouwproject moeten gaan uitvoeren in een relatief laat stadium worden betrokken, dat kennis minder snel gedeeld wordt en dat in beperkte mate op een gelijkwaardig niveau wordt samengewerkt.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'Kengetallen in de bouw' van KPMG onder grote Nederlandse bouwbedrijven, ingenieursbureaus en installatiebedrijven. Andere, meer geïntegreerde contractvormen staan er in het algemeen garant voor dat kennis eerder wordt gedeeld, dat op een gelijkwaardiger basis door de partijen wordt samengewerkt en dat overschrijdingen beperkt worden.

 

"Het gebruik van de geïntegreerde contractvorm zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de partijen die deelnemen in het project in een vroegtijdig stadium in het proces wordt gestimuleerd", zegt Johan van Hoof, segmentleider Building & Construction bij KPMG. Van Hoof: "Dit moet echter wel door de partijen zelf gestimuleerd worden. Het tijdig delen van kennis en het goed bewaken van de overdrachtsmomenten moet dan ook door de betrokken partijen zelf worden vormgegeven."

 

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bij ruim 60% van de projecten in de bouw het UAV-bestek als contractvorm wordt gebruikt. Bij zo'n 20% wordt gebruikgemaakt van de design & construct-vorm, een contractvorm waarbij de traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering grotendeels is opgeheven. In een beperkt aantal gevallen wordt gebruikgemaakt van de DBFMO-vorm en van een contractvorm waarbij een bouwteam wordt geformeerd dat vanaf het bestek samenwerkt.

 

Van Hoof: "De helft van de onderzochte bedrijven vindt dat de design & construct-vorm de beste contractvorm is om signalen die duiden op overschrijdingen in een vroeg stadium te herkennen. Bij deze vorm zijn ontwerp en uitvoering de verantwoordelijkheid van één partij en worden veranderingen in bijvoorbeeld de bouwmethode of de planning direct aangemerkt als mogelijke risico's. De ketensamenwerking biedt volgens de bedrijven de minste mogelijkheden om dit soort signalen te herkennen."

 

In het onderzoek is ook gekeken naar de prestaties van de bedrijven. Daaruit blijkt dat het gezamenlijk nettoresultaat van de vijftien grootste bouwbedrijven in Nederland vorig jaar fors is gedaald. In 2011 en 2010 werden nog nettowinsten behaald van 683 miljoen respectievelijk 634 miljoen euro. Vorig jaar hadden de ondernemingen te maken met een gezamenlijk verlies van 33 miljoen euro.

 

Van Hoof: "De kengetallen van de grootste bedrijven in de sector worden flink beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen. Vergeleken met 2011 zijn de waardeverminderingen vorig jaar fors gestegen, van 45 miljoen euro tot 731 miljoen euro. Maar liefst elf van de vijftien onderzochte bouwbedrijven moesten in 2012 in hun jaarrekening bijzondere waardeverminderingen erkennen, de belangrijkste reden voor de dramatische daling van het resultaat. Dit betekent echter niet dat de bouw op alle vlakken in een neerwaartse spiraal verkeert. De omvang van zowel de bedrijfsopbrengsten als de orderportefeuille liggen namelijk in lijn met voorgaande jaren."

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter